Giant

Czego pragną pracownicy?

|
Raport międzynarodowej firmy doradczej Savills pokazał, czego pragną współcześni pracownicy, jeśli chodzi o miejsce pracy. W badaniu What Workers Want przeanalizowano oczekiwania przeszło 11 tys. pracowników biurowych zatrudnionych na 11 rynkach w Europie.

Próba badawcza objęła również Polskę. Czego potrzebuje polski pracownik? Przede wszystkim czystości i komfortu miejsca pracy. Właśnie te aspekty 91 proc. badanych wskazało jako najważniejszy czynnik dla idealnego biura. Kolejną najistotniejszą kwestią jest strefa ciszy do pracy w skupieniu, na co szczególną uwagę zwraca 89 proc. respondentów. Jak wiadomo, w nowoczesnych biurach dominującą jest aranżacja przestrzeni typu open space, więc możliwość skupienia myśli stanowi znaczącą potrzebę.

Na dobre samopoczucie w pracy składa się wiele czynników, tym bardziej, że w zamkniętych pomieszczeniach biurowych spędzamy większość czasu. Dostępność światła dziennego w połączeniu z optymalną regulacją sztucznego oświetlenia przekładają się na zdrowie psychiczne – konsekwencją niedociągnięć w tym zakresie jest postrzeganie miejsca pracy jako czynnika negatywnie wpływającego na psychikę. Takie zdanie ma 30 proc. ankietowanych. Istotną kwestią w biurach jest zatem oświetlenie.

Nie sposób pominąć również poziomu hałasu czy temperatury – ważnych dla 85 proc. pracowników. Najmniej istotnym udogodnieniem okazały się rozwiązania dla zwierząt domowych oraz pomieszczenie dla rodzica czy siłownia – ich obecność będzie miała znaczenie dla odpowiednio 34, 39 i 43 proc. pracowników. Nieco wyżej w odpowiedziach uplasowały się żłobek, taras oraz palarnia (43-55 proc.).

Korzystając z wyników badań Savills, pracodawcy mogą zoptymalizować przestrzeń. Skupienie się na faktycznych potrzebach pracowników pozwala wyeliminować wydatki przeznaczane na udogodnienia, które w niewielkim stopniu przekładają się na poziom zadowolenia z miejsca pracy.

Pracownika przyciąga lokalizacja

Obecnie problem pozyskania i utrzymania profesjonalnych pracowników dotyczy coraz większej grupy pracodawców. Jak się okazuje, 45 proc. badanych chce w przeciągu najbliższych 5 lat zmienić dotychczasowe miejsce zatrudnienia. Aż 19 proc. odpowiadających nie planuje pozostać u jednego pracodawcy dłużej niż 2 lata. Tendencja dominuje wśród pracowników w wieku 18-34 lat. Co zatem stanowi główne powody, dla których decydujemy się na zmianę pracy?

Najpopularniejszym względem okazała się lokalizacja. To właśnie adres biura 42 proc. badanych skłania do szukania nowej pracy. Najbardziej pożądanym jest oczywiście ten, znajdujący się w centrum miasta. Pytani o zmianę pracy na tych samych warunkach finansowych oraz z takim samym potencjałem samorozwoju, jak w obecnej pracy, jako czynnik determinujący przejście do innej firmy, wskazali właśnie lokalizację. Aspekt ten okazuje się mieć większe znaczenie nawet od zespołu, który byłby decydujący dla 40 proc. ankietowanych.

Kolejnymi kryteriami z największą liczbą odpowiedzi były kultura pracy (38 proc.) i etyka pracodawcy (36 proc.). Tym, na co obecnie kładzie się największy nacisk w inwestycjach biurowych, są udogodnienia i aranżacja wnętrza. Ale badanie przeprowadzone przez Savills pokazało, że te czynniki skłoniłyby do zmiany pracy jedynie 17 proc. pracowników. Jednak kiedy spojrzymy na odpowiedzi udzielane na pytanie o kwestie, które chcieliby zmienić w swoim obecnym miejscu zatrudnienia, w 20 proc. przypadków wskazywali na przestrzeń osobistą. Kolejno podano bezpośredniego przełożonego (16 proc.) czy lokalizację (14 proc.). W praktyce aranżacja biura ma jednak spore znaczenie, ponieważ w kolejnym pytaniu dotyczącym kontroli nad wystrojem przestrzeni biurowej, 70 proc. badanych przyznało, że chciałoby mieć na niego wpływ. Faktyczne poczucie możliwości decydowania o aranżacji ma połowa ankietowanych. Ponadto zarówno układ biura, jak i aranżacja wpływają na produktywność, co dostrzega 64 proc. respondentów.

Aby podnieść satysfakcję i produktywność pracowników, należy skupić się na ich wygodzie i komforcie pracy. Już samo zapytanie o środowisko pracy jest dobrym pierwszym krokiem do zwiększenia zadowolenia pracowników. 77 proc. respondentów, z którymi ich pracodawcy skontaktowali się w sprawie środowiska biurowego, było zadowolonych z miejsca pracy, w porównaniu z 53 proc., z którymi się nie skontaktowano. Przekazanie kontroli nad aranżacją biura pracownikom to kluczowy krok do ich zadowolenia – mówi Jakub Jędrys, dyrektor działu doradztwa budowlanego i projektowego Savills.

Jak zatrzymać pracownika?

Z 19 do 15 proc. spada odsetek osób, które w przeciągu 2 lat zmieniłyby miejsce zatrudnienia, gdyby zapewniono im możliwość elastycznej pracy. W sytuacji, kiedy firma nie zachęcała do takiej formy, odse tek deklarujących zmianę miejsca zatrudnienia dochodził do 27 proc. W firmach, które sprzyjają elastycznej pracy, chęć pozostania przez najbliższych 5-10 lat wyrażało aż 21 proc. Sytuacja zmieniała się, gdy pracodawca nie stwarzał takich opcji – spadek do 12 proc. Gdy przyjrzymy się poziomowi zadowolenia z poszczególnych czynników panujących w biurze, zauważymy, że w największym stopniu odpowiada nam bezpieczeństwo – w 80 proc. W 70-76 proc. satysfakcjonujące są łatwość dostępu do budynku i jego otoczenia, komfort miejsca pracy, oświetlenie, czystość oraz bezpieczeństwo. Najgorzej wypadają kwestie takie jak prywatne szafki, aranżacja wnętrza, otoczenie biura czy czas dojazdu do pracy – 62-63 proc.

 

Przeczytaj również: Pomiędzy domem a biurem. Praca w trybie elastycznym


0.0
Napisz pierwszy komentarz