PGE Narodowy

Jacek Danielewski Blog: Nowe wymagania akustyczne dla budynków biurowych

W KT 253 przeprowadzane jest głosowanie w sprawie treści dwóch Polskich Norm określajacych właściwości akustyczne budynków biurowych.

Głosowane są  wersje  do ankiety powszechnej dotyczące  Polskich Norm:

 

PN-B-02151-3 Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem w budynkach

Część 3: Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych  

Zastępuje PN-B-02151-3:1999

 

PN-B-02151-4 Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem w budynkach 

Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz