Giant

Jacek Danielewski Blog: Uwagi do standardów ISO - Facility Management

Stowarzyszenie 4u-Noise  zgłosiło uwagi do projektów standardów ISO:

ISO/CD 18480-1 Facility Management —  — Part 1: Terms and definitions

ISO/CD 18480-2.6 Facilities Management — Guidance on the sourcing process and  development of agreements

 

Uwaga do: ISO/CD 18480- 1

Pozycja w dokumencie: Paragraph 3.2

Treść: “built environment” - definicja 

Komentarz: Korelacja słownictwa między dostawcami  i użytkowników wyrobów budowlanych.

Proponowania zmiana:  alternatywna definicja ze standardu  - ISO 15392:2008

"built environment" - collection of man-made or induced physical objects located in a particular area or region.

 

Uwaga do: ISO/CD 18480- 2

Pozycja w dokumencie: Table B.1 B.7.5

Treść: "noise” – zawartość kolumny

Komentarz: Hałas to symptom stanu środowiska zbudowanego.  Właściwości

akustyczne, w tym parametry klimatu akustycznego, bardziej zasadnie

jest postrzegać w kategorii właściwości użytkowych produktu

budowlanego.  Standard w zakresie jakości akustycznej środowiska

zbudowanego i jego elementów w skali makro i mikro zawiera nader

archaiczny system myślenia związany z ochroną narządu słuchu, a nie

oczekiwaniami jakości życia, funkcjonowania użytkowników

korzystających z produktu budowlanego.

Proponowania zmiana:  “sound and noise”


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz