Park Project II

GTC znów przedłuża zapadalność obligacji

Globe Trade Centre ponownie przedłużyła zapadalność obligacji poprzez wyemitowanie nowych obligacji.

Zapadalność kolejnej transzy obligacji została przedłużona przez firmę GTC. Globe Trade Centre S.A. wyemitowała obligacje o wartości ponad 21 mln euro, co jest uzupełnieniem wcześniejszej, podobnej transakcji o wartości 50 mln euro.

Łącznie GTC przedłużyła zapadalność obligacji o wartości ponad 70 mln euro, co wiąże się z planem spółki dotyczącym poprawy płynności finansowej i bilansu. Firma zaproponowała niektórym inwestorom instytucjonalnym przedłużenie zapadalności obligacji wyemitowanych w 2007 r. poprzez ich umorzenie oraz zakup nowych. GTC wyemitowała 884 obligacje na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 88,4 mln złotych. Działanie to zostało poparte zgodą obligatariuszy. Obligacje podlegać będą częściowemu wykupowi w równych transzach na przestrzeni 2017-2018 r. Ostateczny wykup planowany jest na koniec kwietnia 2018 r.

Odsetki od wyemitowanych obligacji są płatne w okresach półrocznych w oparciu o stopę WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych oraz marżę w wysokości 4% w stosunku rocznym.

Dodatkowo, spółka nabyła i umorzyła 354 obligacje o wartości ok. 8 mln euro. Cena nabycia wyniosła 96,48% wartości nominalnej. Spółka planuje wprowadzić nowe obligacje do alternatywnego systemu obrotu do końca stycznia 2013 r.

Globe Trade Centre S.A. jest jednym z największych deweloperów działających na terenie Polski, Węgier, Czech, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, Rosji, Słowacji i Ukrainy. Powstała w Warszawie w 1994 r. GTC realizuje i zarządza nieruchomościami biurowymi, centrami handlowymi i budynkami mieszkalnymi.


0.0
Napisz pierwszy komentarz
Park Project II
mantra