Park Project II

Spotkanie inwestorów krakowskiej SSE

Podczas spotkania złożono specjalne podziekowania przedsiębiorcom i burmistrzom
Spotaknie odbyło się w Sali Obrad Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
11 stycznia w Sali Obrad Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego spotkali się przedsiębiorcy inwestujący w krakowskiej specjalnej strefie ekonomicznej.

Wojewoda, Marszałek oraz Prezes Zarządu KPT złożyli specjalne podziękowania przedsiębiorcom za inwestycje w krakowskiej specjalnej strefie ekonomicznej, dokonane w roku 2012. Podziękowania otrzymali również burmistrzowie zarządzający podstrefami Krakowskiego Parku Technologicznego.

Krzysztof Krzysztofiak, wiceprezes zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego powiedział:  To ważne, że spotkaliśmy się dzisiaj w takim gronie. Chciałbym podziękować zarówno przedsiębiorcom za ich decyzje o inwestycjach, jak i gminom, bez wsparcia których operacje te nie byłyby możliwe.

Nakłady inwestycyjne w roku 2012 wyniosły 229 856 000 złotych, a zatrudnienie wzrosło o 391 osób. Coraz więcej rodzimych małych i dużych firm dostrzega potencjał gospodarczy województwa małopolskiego.

Krakowski Park Technologiczny zajmuje się dbaniem o rozwój i umacnianiem pozycji Małopolski na arenie międzynarodowej. KPT, wraz z Wojewodą oraz Marszałkiem Województwa Małopolskiego, prowadzi strategię tworzenia dobrych warunków dla inwestycji w regionie.

2 stycznia br. Rada Ministrów, na wniosek Ministra Gospodarki, podjęła decyzję o rozszerzeniu krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Obszar strefy obejmować będzie teraz 628 ha. Na nowych terenach przewidywane jest utworzenie 2 500 nowych miejsc pracy i zainwestowanie ponad 681 mln zł. Dzięki przesunięciu granic strefy, inwestycji w ramach SSE dokonać będą mogły firmy takie jak Valeo Autosystemy sp. z o.o., Motorola Solutions Systems Polska sp. z o.o., Can-Pack sp. z o.o, SGL Carbon Polska SA czy SN Super Snow.


0.0
Napisz pierwszy komentarz
ADAC
mantra