PGE Narodowy

Decyzja o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

|
Krakowski Park Technologiczny wydał wczoraj pierwszą decyzję o wsparciu inwestycji na podstawie nowych przepisów. Regulują one zasady zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców. Tym samym program „Polska Strefa Inwestycji” stał się faktem.

Pierwsza decyzja zapadła na korzyść polskiej firmy z francuskim kapitałem Valeo Autosystemy sp. z o.o.. Najnowsza inwestycja zwiększy zdolności produkcyjne zakładu w Chrzanowie. Rozwój i skala nakładów świadczą o zasobach i przedsiębiorczości producenta – inwestycje w zakładach mieszczących się w Skawinie i Chrzanowie oraz zatrudnienie 700 osób to ogromny sukces.

KPT przejął obowiązki zarządzania Polską Strefą Inwestycji na obszarze województwa Małopolskiego i powiatu Jędrzejowskiego.

Od chwili pojawienia się nowej Ustawy odwiedzamy powiaty i gminy, gdzie spotykamy się z samorządami i inwestorami, prezentując im nowe zasady wsparcia dla inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Mamy nadzieję, że szybko zaowocuje to kolejnymi decyzjami o wsparciu – podkreśla Małgorzata Popławska, wiceprezes Krakowskiego Parku technologicznego.

W połowie tego roku weszła w życie ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, która zasadniczo zmieniła zasady przyznawania zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców. Daje im możliwość inwestowania na terenie całego kraju. Dotychczas było to możliwe jedynie na terenach objętych specjalną strefą ekonomiczną. Ta atrakcyjna zmiana może okazać się zachętą inwestycyjną dla wielu firm, które chciałyby skorzystać z tego typu wsparcia.


5.0
Napisz pierwszy komentarz