Polnord obniża zadłużenie

Budynek A w kompleksie Wilanów Office Park
Budynek A w kompleksie Wilanów Office Park
Polnord obniżył krótkoterminowe zadłużenie z tytułu obligacji o 65,5 mln zł.

Strategią firmy Polnord jest systematyczna poprawa struktury zadłużenia poprzez zamianę krótkoterminowego zadłużenia na długoterminowe. 22 stycznia spółka wykupiła i wyemitowała obligacje na łączną kwotę 65,5 mln zł.

Termin zapadalności obligacji wypadał na 22 stycznia 2013 r. Podzielone one były na trzy transze o wartości 19, 20 i 26,5 mln zł. Pierwsze dwie transze wykupione zostały przedterminowo w dniach 16 i 18 stycznia. Ostatnią transzę spółka wykupiła 22 stycznia. Wykup sfinansowany został z wpływów z nowej emisji trzech serii trzyletnich obligacji zabezpieczonych o nominalnej wartości łącznej 65,6 mln zł. Ich termin zapadalności wypadać będzie w styczniu 2016 r. Obligacje mogą zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst.

Zakończona emisja obligacji zapewnia Spółce dostosowanie spłaty udostępnionego finansowania długoterminowego do harmonogramu realizowanych przedsięwzięć mieszkaniowych. Zgodnie z ogłoszoną strategią, Polnord przystępuje do realizacji nowych projektów inwestycyjnych. Już na wiosnę zamierzamy wprowadzić do sprzedaży co najmniej 3 nowe projekty – dwa w Trójmieście i jeden w Ząbkach koło Warszawy. Ponadto pod koniec roku rozpocznie się realizacja wspólnego przedsięwzięcia z Waryński Development na warszawskiej Woli. Finalizujemy także negocjacje z partnerem w Krakowie. Rozpoczęcie nowych inwestycji pozwoli nam utrzymać tempo i wielkość sprzedaży. W 2012 r. sprzedaliśmy 906 mieszkań i uplasowaliśmy się na trzeciej pozycji wśród deweloperów. W nadchodzącym m roku chcemy się dalej rozwijać i systematycznie zwiększać sprzedaż, tak aby w perspektywie 2 lat przekroczyć założony cel sprzedaży wynoszący 1500 mieszkań rocznie – powiedział prezes Zarządu, Piotr Wesołowski.

Polnord zrealizował projekt Wilanów Office Park. Kompleks oferuje ponad 40 000 mkw nowoczesnej powierzchni biurowej.


0.0
Tagi: Polnord
Napisz pierwszy komentarz