Giant

Polnord zakończył emisję obligacji o wartości 50 mln zł

Polnord SA zakończył publiczną emisję obligacji. Spółka sprzedała wszystkie oferowane obligacje o wartości 50 mln zł. Pozyskane środki przeznaczy na dalszą działalność.

Polnord przydzielił wszystkie oferowane obligacje serii M1. Złożyło się na nią 500 tys. papierów dłużnych o łącznej wartości 50 mln zł. Wszystkie obligacje trafiły do inwestorów detalicznych, w ramach zapisów składanych w dniach od 8 do 19 czerwca br. Planowany dzień emisji przypada na 2 lipca br. 3-letnie obligacje były oferowane po cenie emisyjnej wynoszącej 100 zł według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR 3m powiększonej o 3,5-procentową marżę. Emisja obligacji M1 jest pierwszą emisją w ramach ustanowionego programu do kwoty 100 mln zł.  

 

Środki z emisji obligacji będą przeznaczone na dalszą działalność spółki, w tym na zmianę struktury finansowania grupy oraz zakup nowych gruntów. W najbliższym czasie Spółka zamierza zakupić nieruchomości położone głównie w Warszawie, pod realizację nowych projektów deweloperskich.

 

Oferta zakończyła się pełnym powodzeniem. Sukces jest tym większy, że to pierwszy raz, kiedy Polnord wyszedł do inwestorów z publiczną emisją obligacji. Pragnę podziękować wszystkim inwestorom za zaufanie okazane spółce, a Grupie mBanku za zaangażowanie i profesjonalne przeprowadzenie procesu emisji obligacji – mówi Piotr Wesołowski, Prezes Zarządu Polnord SA. – Mamy konkretny plan, jak pozyskane środki wykorzystać. Wierzę, że jego realizacja przyczyni się do zwiększenia wartości spółki dla jej inwestorów – dodaje.

 

Grupa Polnord skutecznie zmniejsza poziom zadłużenia. W 2014 roku wykonała plan zmniejszenia długu netto do poziomu 425 mln zł. Plan na 2015 rok to spadek zadłużenia o kolejne 50 mln zł.

 

Przedsiębiorstwo posiada trzydziestoośmioletnie doświadczenie w działalności inwestycyjnej, deweloperskiej i budowlanej. Realizuje projekty budowlane w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Olsztynie, Szczecinie i we Wrocławiu. W ofercie znajdują się mieszkania, apartamenty i lokale usługowo-biurowe. Od 1999 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jest także członkiem-założycielem Polskiego Związku Firm Deweloperskich.


0.0
Tagi: Polnord
Napisz pierwszy komentarz