Park Project II

Niechęć do ryzyka napędza rynek

Savills w swojej ostatniej publikacji European Market in Minutes zauważa, że rynek inwestycyjny napędzany jest przez prywatnych inwestorów zainteresowanych produktami mało-ryzykownymi, na najlepszych rynkach.

Jak informuje Savills, aktywność inwestycyjna w 2013 roku w Europie nadal będzie stymulowana głównie poprzez prywatnych inwestorów poszukujących mało-ryzykownych, najlepszych produktów na rynkach takich jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy i kraje skandynawskie. Wiąże się to z utrzymaniem stabilnych stóp kapitalizacji najlepszych nieruchomości, które w przypadku powierzchni biurowych wynoszą około 5,7 proc.

Lydia Brissy, Dyrektor Działu Badań Rynku Savills, komentuje: W związku z ciągłą niepewnością ekonomiczną w Europie, oczekujemy, że inwestorzy stroniący od ryzyka będą faworyzować rynki Wielkiej Brytanii, Francji oraz Niemiec,  właśnie tam lokując swoje fundusze. Niemniej jednak, wzmożona aktywność oportunistycznych funduszy inwestycyjnych z Ameryki Północnej prowadzić będzie do wzrostu liczby transakcji na pozostałych rynkach europejskich.

Wolumen inwestycji na rynkach peryferyjnych, takich jak Hiszpania i Irlandia, w dużej mierze związany będzie z dostępnością finansowania oraz ze wzrostem gospodarczym kraju.

Szacujemy, iż aktywność inwestycyjna pozostanie na poziomie zbliżonym do roku 2012, gdzie całkowity wolumen transakcji osiągnął wartość 2.75 mld EUR. Ta prognoza wynika głównie z uwagi na dobrą koniunkturę gospodarczą Polski oraz wciąż szeroką dostępność nieruchomości komercyjnych ze wszystkich sektorów rynku, które spełniają kryteria inwestycyjne, zarówno inwestorów stroniących od ryzyka, jak i tych którzy w ramach wyższych zwrotów gotowi są na zakup nieruchomości drugorzędnych lub też w bardziej ryzykownych lokalizacjach. Jednocześnie, biorąc pod uwagę brak alternatywnych rynków w naszym regionie (poza czeską Pragą), należy oczekiwać, iż popyt na polskie nieruchomości będzie cieszył się dalszym zainteresowaniem inwestorów – mówi Marcin Purgal, Starszy Konsultant w dziale inwestycyjnym firmy Savills.


0.0
Tagi: Savills
Napisz pierwszy komentarz
ADAC
mantra