PGE Narodowy

Trudny rok 2012

Grupa Budimex podsumowuje swoje przychody za 2012 rok, odnotowując spadek średniej wartości kontraktów grupy,

Rok 2012 to trudny czas dla wielu spółek budowlanych – niedokończone kontrakty, straty, redukcje zatrudnienia i upadłości. Po prawie 40% spadku wartości przetargów drogowych ogłaszanych w roku 2011, odnotowano spadek o kolejne 15% w roku 2012, a że udział tego segmentu budownictwa w portfelu zamówień Grupy Budimex wynosił 63%, sytuacja na rynku musiała wpłynąć także na działalność Budimeksu – informuje Dariusz Blocher, prezes Zarządu, dyrektor generalny Budimex S.A.

Średnia wartość kontaktów grupy zmalała w 2012 roku do wysokości 39 mln zł z 78 mln zł odnotowanych w roku 2011. Zmniejszył się również portfel zamówień firmy – z 8,6 mld zł do 4,9 mld zł.

Łącznie Grupa Budimex odnotowała w 2012 roku kontrakty o wartości 2,8 mld zł. W poprzednim roku wartość ta wyniosła 5,3 mld zł, widać więc znaczny spadek. Grupa uzasadnia to spadkiem wartości przetargów ogłaszanych na rynku oraz z działań firmy zmierzających do zachowania „zdrowego” portfela na kurczącym się rynku.

Grupa informuje o stratach poniesionych z tytułu zakupionego w 2011 roku Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury (PNI), które w 2012 roku złożyło wniosek o upadłość z możliwością układu.

Jednak mimo tych trudności i wyraźnego spowolnienia w branży budowlanej jesteśmy zadowoleni z wyników finansowych osiągniętych w 2012 roku, dzięki którym Budimex nadal pozostaje najbardziej wartościową spółką budowlaną notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych – podkreśla Dariusz Blocher.

Wyniki za rok 2012, pomijając negatywny wpływ PNI, Grupa podsumowuje jako dobre. Firma odnotowała rekordowy poziom przychodów ze sprzedaży na poziomie ponad 6 mld zł, co oznacza wzrost o 10 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Zysk operacyjny Budimex wypracował na poziomie ponad 182 mln zł, natomiast zysk brutto – 203 mln zł. Ta wartość również jest wyższa niż w roku 2011.

W roku 2012 Budimex Nieruchomości odnotował 30% wzrost sprzedaży w stosunku do roku 2011, a dzięki wyższej rentowności z działalności deweloperskiej od budowlanej istotnie wpłynął na wzrost zysków Grupy Budimex – zauważa Dariusz Blocher. Podkreśla również dobre wyniki Budimeksu Danwood, spółki całkowicie zależnej od Budimeksu S.A. oraz zyski wygenerowane na rynku niemieckim.

W ogólnym rozrachunku pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex zmalała w 2012 roku o 25 proc. w stosunku do roku poprzedniego i wyniosła 1 579 mln zł.

Jak podsumowuje Dariusz Blocher - Lata 2013 – 2014 będą trudne. W roku 2013 spodziewamy się 16 – 18% spadku produkcji budowlano – montażowej. Nowe kontrakty drogowe finansowane z budżetu UE na lata 2014 - 2020 pojawią się w portfelach spółek prawdopodobnie w drugiej połowie 2014 roku. Zapowiada się wiele inwestycji w systemie „projektuj i buduj”, więc znaczące przychody z ich realizacji pojawią się dopiero w 2015 roku. Przed nami kolejne wyzwania. Ze względu na zmniejszający się rynek inwestycji drogowych dywersyfikujemy swoją działalność.

Grupa planuje zaangażować się w inwestycje energetyczne i hydrotechniczne oraz obszary niebudowlane.


0.0
Tagi: Budimex
Napisz pierwszy komentarz
PGE Narodowy
mantra