Assa Abloy

BBI Development przejmie wszystkie udziały w projekcie Centrum Marszałkowska

Centrum Marszałkowska w Warszawie
Centrum Marszałkowska w Warszawie
Spółka zależna BBI Development podpisała przedwstępną umowę nabycia udziałów i praw w spółce celowej realizującej inwestycję Centrum Marszałkowska.

Realty 4 Management Sp. z o.o. Juvenes Development 1 sp. komandytowa, spółka zależna BBI Development, zawarła z Warszawską Spółdzielnią Spożywców SPOŁEM Śródmieście przedwstępną umowę dotyczącą sprzedaży praw w spółce celowej Zarządzanie Sezam Sp. z o.o.

 

Po spełnieniu szeregu określonych warunków, ostateczna umowa sprzedaży dotyczyć będzie 67 udziałów Spódzielni w spółce Zarządzanie Sezam sp. z o.o. o wartości nominalnej 46 900 zł, a także ogółu praw i obowiązków Spółdzielni w spółce Zarządzanie Sezam sp. z o.o. Nowy Sezam sp.k. (spółka celowa).

 

Podpisana umowa przedwstępna dotyczy realizowanej przez spółkę celową inwestycji Centrum Marszałkowska (nowa nazwa projektu Nowy Sezam). Projekt zakłada budowę budynku biurowo-handlowego, zlokalizowanego przy ul. Marszałkowskiej 126/134 w Warszawie w miejscu domu handlowego Sezam. Ostateczna umowa ma umożliwić BBI Development pośrednio przejęcie pełnej kontroli nad tą inwestycją.

 

Ostateczna cena transakcji zostanie zawarta w umowie ostatecznej i zależeć będzie od osiągniętych stawek czynszów i poziomu najmu budynku. Pewnym jest, iż przekroczy 10 proc. kapitałów własnych BBI Development.

 

Jednocześnie BBI Development poinformował o podpisaniu umowy najmu 1860 mkw. powierzchni biurowo-handlowej w Centrum Marszałkowska przez „Społem” Warszawską Spółdzielnię Spożywców Śródmieście. Najem ma rozpocząć się w IV kwartale 2017 roku i trwać przez 25 lat.


0.0