bcb wrzesień 2020

Lone Star kupuje akcje GTC

Fundusz Lone Star kupił akcje Globe Trade Center S.A. za 160 mln euro.

Spółka Kardan N.V., działająca w sektorach nieruchomości, infrastruktury wodnej i usługach finansowych na rynkach wschodzących, poinformowała, iż podmiot całkowicie od niej zależny GTC Real Estate Holding B.V. podpisał umowę sprzedaży 27,75 proc. akcji spółki Globe Trade Centre SA. Nabywcą jest podmiot zależny od Funduszy Lone Star. Wartość transakcji wyniosła 160 mln euro.

 

Zamknięcie transakcji planowane jest na następny tydzień. Łączna cena transakcji odzwierciedla cenę wyższą o 1,4 proc. od średniej ceny akcji GTC SA w ostatnich trzech miesiącach. Akcje GTC SA są zastawione na rzecz banku na zabezpieczenie kredytu o wartości szacunkowej 100 mln euro, przez co otrzymane pieniądze zostaną przeznaczone głównie na spłatę kredytu.

 

W umowie przewidziano warunkowy zwrot środków finansowych. Jeśli dwa cele biznesowe nie zostaną przez GTC SA osiągnięte w przewidzianych terminach, Lone Star uprawniony jest do otrzymania 3,15 mln euro za każdy z nich.

 

Spółka Kardan podjęła decyzję o sprzedaży akcji przede wszystkich z potrzeb płynnościowych, związanych ze zbliżającym się terminem spłaty kwoty głównej i odsetek z tytułu dłużnych papierów wartościowych.


 

Zakończyliśmy długą i ambitną procedurę w trudnych warunkach rynkowych - powiedział Shouky Oren, Dyrektor Generalny (CEO) Kardan N.V. Sprzedaż akcji GTC SA stanowi ważny krok dla Kardan w zakresie zadowalającego rozstrzygnięcia jej sytuacji płynnościowej. Kardan założył spółkę GTC SA na początku lat dziewięćdziesiątych poprzedniego stulecia i od tego czasu spółka ta rozwinęła się stając się wiodącą spółką nieruchomościową w Europie Środkowej i Wschodniej. W 2004 roku akcje GTC SA zostały wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od pierwszego kwartału tego roku sprawozdania finansowe GTC SA nie są już konsolidowane w naszych sprawozdaniach finansowych. Podjęcie decyzji o sprzedaży naszych akcji w GTC SA stanowi naturalny etap strategii Kardan obejmującej założenie, rozwój i zarządzanie aktywami, a następnie wyjście z danej inwestycji. Kardan będzie nadal koncentrował się na działalności nieruchomościowej na obiecujących rynkach wschodzących charakteryzujących się istotnie wyższymi perspektywami wzrostu niż na rynkach rozwiniętych – wyjaśnił.


 

Pierwszy z dwunastu do tej pory powstałych funduszy kapitałowych Lone Star założył w 1995 roku. Ich łączne zobowiązania kapitałowe wynoszą ponad 45 mld dolarów. Lone Star RE III Fund został założony w październiku 2013 roku i posiada 7 mld dolarów łącznych zobowiązań do wniesienia kapitału.


2.0
Napisz pierwszy komentarz