HB Reavis debiutuje na rynku papierów dłużnych

Gdański Business Center, realizowany przez HB Reavis
Gdański Business Center, realizowany przez HB Reavis
HB Reavis wprowadził do obrotu pierwszą serię obligacji o wartości całkowitej 111 mln zł.

HB Reavis, deweloper nieruchomości komercyjnych, działający w Europie Środkowej i Wschodniej, przeprowadził debiut na rynku papierów dłużnych. Środki z pierwszej serii obligacji o wartości 111 mln złotych przeznaczone zostaną do sfinansowania projektów deweloperskich HB Reavis, przede wszystkich na terenie Polski. Obligacje mają termin wykupu w listopadzie 2017 roku i skierowane zostały do polskich inwestorów instytucjonalnych, w tym funduszy powierniczych i emerytalnych, towarzystw ubezpieczeniowych i spółek inwestujących w nieruchomości.

 

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mimo bardzo trudnych warunków rynkowych zrealizowaliśmy strategiczny plan i uplasowaliśmy na rynku papiery dłużne, dywersyfikując nasze źródła finansowania i poszerzając wachlarz naszych inwestorów, oceniających pozytywnie strategię rozwoju firmy HB Reavis - powiedział Jiří Hrbáček, dyrektor finansowy HB Reavis.

 

Obecnie HB Reavis realizuje takie inwestycje jak kompleks biurowy Gdański Business Center oraz biurowiec przy ul. Postępu 14. Gdy tylko zostaną wydane decyzje administracyjne, rozpocznie się również budowa Chmielnej i kompleksu przy dworcu zachodnim.

 

Wysoka jakość kredytowa emitenta i struktura transakcji wpisująca się w oczekiwania inwestorów zagwarantowały pomyślną emisję obligacji. Pomimo trudnego okresu dla sektora funduszy emerytalnych i rygorystycznego celu cenowego ustanowionego przez emitenta, transakcja stanowi jedną z największych emisji obligacji dewelopera na warszawskim rynku w tym roku - skomentował ‎‎‎Łukasz Knap, dyrektor ds. rynku papierów dłużnych, członek zarządu NWAI Dom Maklerski.

 

Obligacje z kuponem o zmiennym oprocentowaniu oferują marżę na poziomie 3,95 proc. ponad WIBOR, co po swapie transakcji na euro daje stałe oprocentowanie wynoszące 4,75 proc. Obligacje wprowadzane są do obrotu na rynku Bondspot w Warszawie. Firma Allen&Overy zajmuje się obsługą prawną transakcji.


0.0
Tagi: HB Reavis
Napisz pierwszy komentarz