Tork

Mennica Polska i Golub GetHouse zbudują biurowce w Warszawie

Mennica Polska zawarła z Golub GetHouse umowę dotyczącą budowy dwóch biurowców – Mennica Tower.

Umowa dotyczy spółki celowej SPV, która wybuduje dwa wielopiętrowe wysokościowe budynki biurowe klasy A przy ulicy Pereca 21 w Warszawie. Kompleks Mennica Tower oferować będzie łączną powierzchnię do wynajęcia brutto: około 51 000 mkw. oraz 14 000 mkw.


 

Akcjonariusze (Mennica Polska i Golub GetHouse) posiadać będą taką samą liczbę akcji w SPV, przy czym Golub GetHouse będzie posiadać 50 proc. + 1 głos na Walnym Zgromadzeniu, i w tym celu jedna akcja Mennicy będzie akcją niemą, przy czym na tę akcję przypadać będzie dywidenta powiększona o 1 proc. w stosunku do dywidendy przypadającej na rzecz akcjonariusza z akcji nieuprzywilejowanych.

 


W ramach umowy ustalono również, iż Mennica sprzeda spółce celowej SPV parcelę pod nieruchomość za kwotę 140 mln zł, plus podatek VAT w wysokości 32,2 mln zł.


Mennica Tower ma zostać sfinansowana częściowo z wkładu kapitałowego akcjonariuszy SPV lub emisji obligacji przez SPV, bądź też z pożyczek udzielonych przez akcjonariuszy SPV, a częściowo ze środków udostępnionych przez osoby trzecie na podstawie umów kredytowych, umów pożyczek itp.


 

Mennica Polska jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce i Europie. W 1766 roku założył ją król Stanisław August Poniatowski. Obecnie Mennica Polska jest jedynym w Polsce producentem monet obiegowych i kolekcjonerskich emitowanych przez Narodowy Bank Polski. Spółka zajmuje się również płatnościami elektronicznymi, działalnością deweloperską oraz uczestniczy w obrocie metalami szlachetnymi. Od 10 lat Mennica jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.


 

Golub GetHouse to spółka joint venture zawiązana między Golub & Company i GetHouse Developer. Firma zajmuje się przede wszystkim działalnością deweloperską i inwestycyjną.


0.0
Napisz pierwszy komentarz