PGE Narodowy

Udana emisja akcji GTC

Centrum Biurowe Mikołowska, planowana inwestycja GTC w Katowicach
Centrum Biurowe Mikołowska, planowana inwestycja GTC w Katowicach
Inwestorzy wykazali wysokie zainteresowanie akcjami Globe Trade Center. Cena akcji została ustalona na poziomie 7 zł.

Jeden z największych deweloperów na rynku nieruchomości komercyjnych w rejonie Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, Globe Trade Centre S.A., przeprowadził udaną emisję akcji serii J. Emisja przeprowadzona została w formie budowania przyspieszonej księgi popytu. Inwestorzy wykazali duże zainteresowanie – liczba zapisów była o 250 proc. większa od liczby oferowanych akcji. Cena ustalona została na poziomie 7 zł i nie uwzględniała dyskonta do ceny zamknięcia z poprzedniego dnia. GTC wyemituje 32 mln akcji zwykłych.

 

 

Na akcje GTC zapisywać można się było 10 stycznia 2014 roku. Łącznie inwestorzy złożyli 79 mln zapisów na 32 mln akcji spółki. Obecni posiadacze akcji Globe Trade Centre składali zapisy na pakiety akcji większe od ich proporcjonalnego udziału w akcjonariacie spółki. 9 stycznia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GTC zatwierdziło sposób alokacji proporcjonalnego udziału akcji dla obecnych inwestorów.

 

 

Rezultaty emisji są bardzo zachęcające. GTC niewątpliwie pozostaje atrakcyjne dla inwestorów. Niedawna zmiana głównego akcjonariusza spółki zwiększyła zaufanie rynku do spółki i pokazuje, że GTC może mieć korzystniejszą pozycję do realizacji swojej strategii – skomentował Alain Ickovics, Prezes Zarządu GTC.

 

 

Organizatorem emisji i jednocześnie jedynym podmiotem odpowiedzialnym za budowę księgi popytu była firma IPOPEMA Securities.


0.0
Napisz pierwszy komentarz