Tork

Planowana emisja akcji GTC

Należące do GTC Centrum Biurowe Korona w Krakowie
Należące do GTC Centrum Biurowe Korona w Krakowie
Globe Trade Centre S.A. zaproponowała swoim akcjonariuszom emisję do 140 mln nowych akcji.

Nowe możliwości i okazje inwestycyjne dla GTC stwarzają możliwości inwestycyjne, wynikające ze spadku stawek najmu w stolicach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej, a także ze znacznych różnic pomiędzy stopami kapitalizacji nieruchomości i niskimi stopami procentowymi. Kapitał pozyskany z akcji zostanie przeznaczony na przejęcie aktywów generujących przychody z najmu, które pozwalają na wygenerowanie przez GTC wartości dodanej. Ponadto uzyskane fundusze posłużą finansowaniu ograniczonego wzrostu poprzez wybrane projekty deweloperskie.

 

GTC zakończyło fazę restrukturyzacji, osiągając dobre i stabilne wyniki operacyjne. Obecnie spółka jest w dobrej kondycji i jest gotowa do wykorzystania zidentyfikowanych atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych w celu stymulacji rozwoju firmy. Potencjalne przejęcia, które zostaną częściowo sfinansowane za pomocą pozyskanego kapitału, wzmocnią portfolio inwestycyjne GTC, tworząc dodatkową wartość dla akcjonariuszy – mówiThomas Kurzmann, Prezes Zarządu GTC.

 

GTC informuje, że zamierza inwestować w nieruchomości generujące przychody z najmu oraz posiadające potencjał dalszego wzrostu wartości. Aktywa wytypowane na drodze starannej selekcji znajdują się w Polsce oraz w stolicach Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodnio-Południowej. Spółka zamierza skupić się na przejmowaniu aktywów z sektora nieruchomości biurowych i handlowych. Dostrzegamy możliwości przejęć, które mogą przełożyć się na szybki rozwój GTC. Aby skorzystać z tych możliwości niezbędne jest pozyskanie kapitału przez GTC. Wierzymy, że realizacja naszej strategii wzrostu sprawi, że w średniej perspektywie czasowej GTC zmieni swój profil i stanie się spółką generującą środki z działalności operacyjnej – komentuje Alexander Hesse, Przewodniczący Rady Nadzorczej GTC.

 

Walne zgromadzenie akcjonariuszy, które zdecyduje o nowej emisji akcji GTC odbędzie się 13 października 2014 r.

 

Globe Trade Centre S.A. jest deweloperem działającym w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, Rosji, na Słowacji i Ukrainie. Inwestycje spółki prowadzone są w trzech sektorach rynku nieruchomości: budynków i parków biurowych, centrów handlowo-rozrywkowych oraz obiektów mieszkaniowych.


0.0
Napisz pierwszy komentarz
mantra