Przesterzenie biurowe na sprzedaż i wynajem

Kryzys w Rosji przyczyną strat Warimpexu

Chopin Office w Krakowie - wizualizacja
Mogilska Office - wizualizacja
Warimpex podzielił się wynikami za 2014 rok. Stratę ponad 35 mln euro spowodował kryzys rosyjski.

Na początku kwietnia Warimpex opublikował tymczasowy raport finansowy z wynikiem netto za 2014 rok, wynoszącym -35,3 mln euro. Dziś spółka potwierdziła te niepokojące dane, płynące zwłaszcza z rynku hotelowego. Zdaniem władz firmy, dane te są skutkiem kryzysu rosyjskiego i spadku wartości rubla (kurs z 31 grudnia 2014 r. wynosił ok. 68 rubli za 1 euro, a już końcem kwietnia br. - zaledwie 56 rubli). Spośród hoteli rosyjskich najmniejsze przychody odnotowano w Jekaterynburgu i Petersburgu. Jednocześnie kryzys odbił się także na hotelach spoza Rosji, odwiedzanych głównie przez gości rosyjskich i ukraińskich. Najsilniej odczuł to hotel Dvorak w czeskich Karlovych Varach, który zanotował spadek sprzedaży o 20 proc.

 

W zakresie wycen, największy wpływ na wynik Warimpeksu w Rosji miały spadki wartości nieruchomości biurowych, odnotowany na skutek obniżenia kursu rubla. Straty z tytułu ujemnych różnic kursowych nie odnoszą się do przepływów pieniężnych i tym samym są chwilowe. Wraz ze wzrostem wartości waluty, który obserwujemy w tej chwili, poprawią się także odpowiednio nasze wyniki - komentuje Franz Jurkowitsch, Prezes Warimpexu. Jednocześnie zakończona sukcesem sprzedaż części AIRPORTCITY St. Petersburg - po dniu bilansowym - pokazuje, że nawet w tak trudnych czasach możliwe są w Rosji pomyślne transakcje - dodaje.

 

Przychody ze sprzedaży w segmencie hoteli, w porównaniu z ubiegłym rokiem spadły o 11 proc., czyli do 61,6 mln euro. Łącznie przychody Grupy ze sprzedaży spadły o 18 proc. - do 73,8 mln euro.

 

Przepływy pieniężne Warimpeksu z działalności operacyjnej aktywów wzrosły o 11 proc. - do 20,5 mln euro, jednak wskaźnik EBITDA spadł o 9 proc. - do 17,1 mln euro. Poniesione straty spółka uzasadnia brakiem zysków ze sprzedaży nieruchomości - praski hotel Savoy został sprzedany w czerwcu 2014 r. niemal w wartości bilansowej, zaś dokonana sprzedaż dwóch biurowców w AIRPORTCITY St. Petersburg została sfinalizowana dopiero w marcu 2015 r., a więc nie została uwzględniona w bilansie.

 

Szczególnie nadzwyczajne odpisy amortyzacyjne i ujemny wynik z wyceny nieruchomości biurowych, wykazywanych od 2013 roku według wartości rynkowej, spowodowały spadek wskaźnika EBIT z 35,6 mln euro w 2013 r. do -5,2 mln euro. Odpisy aktualizacyjne dotyczą głównie nieruchomości rosyjskich. Wynik z działalności joint ventures mimo spadku jest dodatni i wynosi 1,5 mln euro, zaś wynik z działalności finansowej na skutek ujemnych różnic kursowych obniżył się do -31,6 mln euro, co doprowadziło do ujemnego wyniku finansowego netto w wysokości -35,3 mln euro.

 

Znacznie lepsze rezultaty przyniosła deweloperska działalność Warimpeksu. Spółka może pochwalić się jedną z największych transakcji najmu ostatnich lat na węgierskim rynku nieruchomości biurowych – podpisaniem długoterminowego wynajmu 85 proc. powierzchni (ok. 12 250 mkw.) w Erzsébet Office w Budapeszcie. Obecnie kompleks ten poddawany jest rewitalizacji, która zakończy się prawdopodobnie w połowie 2015 roku przekazaniem obiektu najemcy.

 

W rosyjskim AIRPORTCITY St. Petersburg roboty budowlane związane z już wynajętym biurowcem Zeppelin (15 800 mkw.) oraz parkingiem wielopoziomowym (ok. 20 000 mkw.) zostaną zakończone prawdopodobnie jeszcze w 2015 roku. Poza tym realizowany jest jeszcze projekt związany z biurowcem Chopin Office na działce graniczącej z hotelem Chopin w Krakowie oraz powierzchnie komercyjne i konferencyjne przy hotelu andel’s w Berlinie.

 

Mimo iż aktualnie zajmujemy się rozwojem kilku nieruchomości biurowych i komercyjnych, to jednak pozostajemy ekspertami w dziedzinie hotelarstwa. Właśnie dlatego potrafimy realizować z sukcesem takie projekty, jak biura i nieruchomości komercyjne również w otoczeniu hoteli. Naszym celem na ten rok jest kontynuacja bieżących projektów deweloperskich w Berlinie, Krakowie, Budapeszcie i Petersburgu oraz zawarcie jednej lub dwóch transakcji sprzedaży. Już w kwietniu, na przykład, udało nam się podpisać list intencyjny z międzynarodowym inwestorem dotyczący sprzedaży. Równocześnie pracujemy bez przerwy nad wzmocnieniem naszych fundamentów finansowych, nad poprawą warunków finansowania oraz nad dalszą optymalizacją bieżących przepływów pieniężnych z naszych aktywów - mówi Franz Jurkowitsch.

 

Warimpex Finanz- undBeteiligungs AG to spółka inwestycyjno-deweloperska z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie (WXF). Jako jeden z największych inwestorów na rynku hotelarskim w Europie Środkowej i Wschodniej, jest obecnie właścicielem, współwłaścicielem lub podmiotem prowadzącym 18 hoteli biznesowych i luksusowych o łącznej liczbie ok. 4600 pokoi oraz pięciu budynków komercyjnych i biurowych o powierzchni użytkowej ok. 43 000 mkw. W ciągu ostatnich 25 lat Warimpex zrealizował projekty rozwojowe w sektorze nieruchomości o łącznej wartości ponad 1 mld euro. Spółka działa w 7 krajach europejskich.


0.0
Tagi: Warimpex
Napisz pierwszy komentarz