Interbiuro - duży

Healthy planet, healthy people

Warsaw Trade Tower
Warsaw Trade Tower
Dzisiaj przypada Dzień ONZ. Z tej okazji Warsaw Trade Tower gości przedstawicieli Rodziny ONZ w Polsce, administracji i biznesu na konferencji pod hasłem „Healthy planet, healthy people”.

24 października 1945 roku weszła w życie Karta Narodów Zjednoczonych. Począwszy od 1948 roku na całym świecie obchodzone jest święto Organizacji Narodów Zjednoczonych. Hasłem tegorocznych obchodów UN Day (Dnia ONZ) w Polsce jest ”Zdrowe środowisko, zdrowi ludzie”. Hasło to jest spójne z globalnym przesłaniem Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska - Healthy planet, healthy people. Organizatorzy chcą podkreślić jak ważny jest związek pomiędzy środowiskiem a zdrowiem i jakością życia człowieka, nawiązując do Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Powinniśmy rozwijać zapobiegawcze podejście do problemów środowiska naturalnego, podejmować inicjatywy które mają na celu ochronę zasobów przyrody, wspierać rozwój postaw i technologii przyjaznych środowisku. Jako organizacja pozarządowa, posiadająca 26-letnie doświadczenie w realizacji projektów na rzecz środowiska, pragniemy być aktywnym partnerem mogącym w sposób kompetentny wskazać aktualne problemy i potrzeby środowiska, a także zaproponować konkretne działania, których wspólna realizacja służyłaby zarówno realizacji SDGs, jak też rozwojowi organizacji i instytucji pozostających w Partnerstwie Razem dla Środowiska – powiedziała Maria Andrzejewska, dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Dziś z okazji święta Organizacji Narodów Zjednoczonych biurowiec Warsaw Trade Tower gości przedstawicieli Rodziny ONZ w Polsce, administracji i biznesu zebranych na konferencji pod hasłem „Healthy planet, healthy people”. Organizatorami wydarzenia są Rodzina ONZ w Polsce i Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju, przyjętych przez ONZ nie jest możliwe bez zaangażowania biznesu i partnerstw sektorowych i międzysektorowych. Stąd pomysł włączenia się Forum Odpowiedzialnego Biznesu w organizację Dnia ONZ w Polsce oraz zaproszenie do udziału naszych partnerów – organizacji biznesowych. Zależy nam na tym, by uwzględnienie SDGs w strategiach biznesowych stało się w Polsce standardem w firmach odpowiedzialnych społecznie. Nie do przecenienia są więc właśnie takie spotkania. To szansa na zdobycie wiedzy, inspiracji i nawiązanie bezpośrednich kontaktów, które mogą w przyszłości zaowocować nowymi partnerstwami – powiedziała Marzena Strzelczak, Dyrektorka Generalna i Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

UN Day to okazja do tego, by poznać działania Agend ONZ w Polsce i organizacji związanych z ONZ. Ważnym elementem spotkania będzie także debata przedstawicieli firm zaangażowanych w Partnerstwo „Razem dla Środowiska”, poświęcona wpływowi biznesu na środowisko. Dokładny program spotkania dostępny jest na stronie www.gridw.pl/unday2017.

Nie dasz rady pojawić się w Warsaw Trade Tower? Nie martw się – możesz śledzić wydarzenie online. W trakcie spotkania prowadzony będzie streaming na profilu FB/ForumOdpowiedzialnegoBiznesu.

 


0.0
Napisz pierwszy komentarz