Interbiuro - duży

JLL i REAS połączyły struktury

|
Dzięki połączeniu sił z REAS, firma JLL wejdzie na rynek mieszkaniowy i zostanie pierwszą firmą doradczą, która będzie obsługiwać wszystkie segmenty biznesu nieruchomościowego w naszym kraju. Z kolei REAS będzie mógł rozwijać tzw. Living Services w całym regionie CEE.

JLL działał dotychczas na globalnym rynku nieruchomości komercyjnych, jednak od kilku lat dostrzegalny jest wzrost aktywności międzynarodowych grup deweloperskich i funduszy inwestycyjnych na rynku mieszkaniowym w Polsce, z czego firma doradcza postanowiła skorzystać. Nie można nie zauważyć potencjału, jaki tkwi w sektorze mieszkaniowym, ponieważ mieszkania stały się ważnym produktem inwestycyjnym i zdają się systematycznie zwiększać wartość portfeli nieruchomości komercyjnych.

W ramach JLL chcemy mieć kompetencje we wszystkich obszarach rynku nieruchomości, a segment mieszkaniowy ma tu kluczowe znaczenie. Od niedawna sektor mieszkaniowy w Polsce rozwija się również w aspektach komercyjnych – np. mieszkania na wynajem czy akademiki stają się przedmiotem zainteresowania kapitału instytucjonalnego. Rozszerzaniem ekspertyzy JLL w tym obszarze odpowiadamy na trendy rynkowe i potrzeby biznesowe naszych klientów – informował Tomasz Trzósło, Dyrektor Zarządzający JLL w Polsce.


Swoim kapitałem wiedzy i doświadczenia w sektorze mieszkaniowym, jaki oferuje REAS, pozwoli JLL stać się liderem również na tym rynku. Ta synergia umożliwi rozwój usług na terenie całej Europy Środkowo­–Wschodniej. Zespół REAS będzie kontynuował działalność w ramach struktur JLL występując pod marką REAS | JLL Residential Advisory i rozwijając tzw. Living Services w Polsce i w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

W ramach JLL Living Services zaoferujemy rynkowi szerszy zakres usług na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, a jednocześnie nasi dotychczasowi klienci będą mieli komfort współpracy ze znanym i od lat sprawdzonym zespołem REAS. Korzystając z europejskich i globalnych doświadczeń JLL będziemy też wspierać inwestorów w rozwijających się segmentach rynku, takich jak m.in. co-living, akademiki i budownictwo senioralne. Łącząc siły z JLL poszerzymy nasze kontakty z międzynarodowymi partnerami biznesowymi i zaoferujemy naszym klientom dostęp do globalnych rynków kapitałowych – mówił Paweł Sztejter, Wiceprezes Zarządu REAS.


Założyciele REAS objęli nowe funkcje we władzach JLL w Polsce: Kazimierz Kirejczyk objął stanowisko wiceprezesa zarządu JLL w kraju, a Paweł Sztejter jako executive director będzie zarządzał zespołem REAS i usługami w ramach JLL Living Services.


0.0
Napisz pierwszy komentarz