Giant

Maciej Kądziołka Opinia o: Biura na sprzedaż czy na wynajem?

Mija 11 miesięcy od otwarcia Real Office - pierwszego łódzkiego biurowca oferującego biura na sprzedaż. przeczytaj cały artykuł >

Inwestycje w biurowce polegały dotychczas przede wszystkim na przeznaczeniu całości powierzchni do wynajęcia. To inwestor, lub wybrany przez niego administrator, zarządzał biurowcem i decydował o najważniejszych sprawach. Interesy najemców były zaś uwzględnianie w umowie z właścicielem biurowca.

Jednak ostatnio coraz częściej część lokali w biurowcu przeznacza się na wynajem, a część na sprzedaż. To ciekawy sposób elastycznej reakcji na obecną sytuację na rynku nieruchomości. Klientami właściciela biurowca są wówczas, obok najemców, zarówno firmy chcące nabyć lokal bezpośrednio dla siebie, jak i zainteresowane nim jako inwestycją do dalszego wynajęcia. Trzeba pamiętać, że ich interesy nie muszą pozostawać w zgodzie, co może rodzić szereg problemów w zarządzaniu biurowcem.

Zasady zarządu biurowcem będą zależeć od ilości wyodrębnionych lokali. Jeśli będzie ich mniej niż siedem, zasady te określać będzie wówczas kodeks cywilny. Sprawy związane ze zwykłym zarządem będą wtedy wymagać zgody większości właścicieli, liczonej według przysługujących im udziałów w nieruchomości wspólnej. Dla czynności przekraczających zwykły zarząd konieczna będzie zgoda wszystkich właścicieli lub rozstrzygnięcie sądu.

W razie wydzielenia co najmniej siedmiu lokali zasady zarządu biurowcem regulować będzie ustawa o własności lokali. Przewiduje ona, że właściciele lokali mogą umówić się co do sposobu zarządu nieruchomością wspólną (np. mogą powierzyć zarządzanie nią czy to pewnym właścicielom, czy osobie trzeciej). Najważniejsze decyzje zapadają jednak zawsze w drodze uchwał, które podejmowane są większością głosów liczoną według udziału w nieruchomości. W niektórych sprawach można przyjąć, że obowiązywać będzie zasada jeden właściciel – jeden głos. Jednak w każdym przypadku właściciel lokalu niezadowolony z treści podjętej uchwały może zaskarżyć ją do sądu.

Reguły zarządzania nieruchomością wspólną mogą być źródłem potencjalnych nieporozumień właścicieli o sprzecznych interesach, a ich znajomość może decydować o przeforsowaniu pewnych pomysłów, z którymi zazwyczaj wiązać będzie się obowiązek poniesienia kosztów przez wszystkich właścicieli.

Pamiętać o tym powinien nie tylko pierwotny właściciel biurowca przy wyborze filozofii jego komercjalizacji (sprzedając lokale ma on szansę zagwarantowania sobie pewnych uprawnień), ale także na etapie zarządzania nim. Powinni wziąć to pod uwagę także nabywcy lokali.
 


1.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz