Giant

Wiesława Kornaś-Kita Opinia o: Strefy rosną

Pod koniec stycznia 2013 r. łódzka, krakowska, wałbrzyska i pomorska specjalna strefa ekonomiczna powiększą się o dodatkowe hektary. przeczytaj cały artykuł >

Na koniec stycznia 2013 roku planowane jest rozszerzenie granic krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Podjęcie decyzji w tej sprawie pozwoli na wydanie kolejnych dziesięciu zezwoleń, na które z niecierpliwością oczekują przedsiębiorcy. Rozszerzenie umożliwi nowe inwestycje na terenie Chrzanowa, Czorsztyna, Dąbrowy Tarnowskiej, Krakowa, Trzebini i Skawiny.

Ta sytuacja pokazuje jak niesłychanie ważne jest pozyskanie nowych terenów inwestycyjnych, ale także wydłużenie działalności stref. Według obecnych przepisów specjalne strefy ekonomiczne w Polsce działać będą do końca roku 2020. Wydłużenie działalności sse miałoby ogromny, pozytywny wpływ na dalszy rozwój polskiej gospodarki i przedsiębiorczości. Nasze kontakty z inwestorami wskazują na to, że tego typu kroki są bardzo oczekiwane przez przedsiębiorców.

W Polsce działa aktualnie 14 specjalnych stref ekonomicznych. Ich sumaryczna powierzchnia wynosi 14,1 tys. ha. Według obecnych przepisów specjalne strefy ekonomiczne będą działać w naszym kraju do  końca roku 2020. Wierzymy jednak, że wydłużenie okresu ich funkcjonowania wciąż jest możliwe.

Specjalne strefy ekonomiczne działają w Polsce od 1995 roku. Przez te 15 lat stały się one istotnym elementem rozwoju  gospodarki naszego kraju. To na ich terenach polscy i zagraniczni inwestorzy ulokowali wiele projektów inwestycyjnych.

Wynikiem ich działalności jest realizacja inwestycji na kwotę ponad 73 miliardów złotych oraz powstanie ponad 225 tysięcy nowych miejsc pracy na terenach strefy i około 1 mln w ich otoczeniu. Dodatkowo, utrzymane miejsca pracy wyniosły ok. 58 tys. Ocenia się, że każda złotówka zwolnienia podatkowego zaowocowała ponad 8 PLN zainwestowanymi przez przedsiębiorców w sse.

Dla inwestorów atrakcyjność specjalnych stref ekonomicznych wynika głównie z możliwości korzystania z pomocy publicznej w postaci możliwości obniżenia podatków CIT i PIT (ulga podatkowa). Wyniki  badań ekonometrycznych przeprowadzonych na poziomie powiatów przez firmę Ernst & Young, potwierdzają, że tam gdzie funkcjonują sse występuje zdecydowanie większy poziom inwestycji, jest mniejsze bezrobocie (o 1,5 do 2,8 %), a poziom PKB na mieszkańca jest większy niż w regionach gdzie takich stref nie ma.

Wydłużenie funkcjonowania sse pozostaje w gestii Rady Ministrów i wymaga nowelizacji poszczególnych rozporządzeń strefowych lub zmiany Ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Tymczasem jednak oczekujemy przede wszystkim na rozszerzenie granic strefy.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz