Giant

Beata Kuczek-Maruta Opinia o: Dobre prognozy dla transakcji typu SLB

Sprzedaż oparta na leasingu zwrotnym jest mała. Transakcje tego typu to jedynie 10 proc. umów zawartych na rynku inwestycyjnym od 2007 roku - wynika z raportu Colliers International. Specjaliści są jednak optymistami. przeczytaj cały artykuł >

Leasing nieruchomości nigdy nie zdobył w Polsce takiej popularności jak leasing samochodów czy sprzętu biurowego. Wynika to ze specyfiki zagadnień prawnych i podatkowych związanych z obrotem nieruchomościami, i wynikających z tego formalności oraz ryzyk.

Jednak w czasach, w których pozyskanie finansowania stało się dużo trudniejsze, zwrotny leasing nieruchomości staje się interesującą alternatywą dla kredytu hipotecznego. Oba te instrumenty finansowe bazują na nieruchomości komercyjnej stanowiącej własność inwestora (kredytobiorcy) i pozwalają odzyskać środki zainwestowane w jej zakup lub zabudowę, które można dzięki temu przeznaczyć na bieżącą działalność lub inne przedsięwzięcia.

Różnica polega uprawnieniach do nieruchomości jakie uzyskuje instytucja finansowa. Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest hipoteka na nieruchomości, której właścicielem pozostaje kredytobiorca. Natomiast w transakcji leasingu zwrotnego następuje przeniesienie własności nieruchomości na leasingodawcę, zaś leasingobiorca w ramach opłat leasingowych ma prawo korzystania z nieruchomości i odkupienia jej za symboliczną cenę po zakończeniu transakcji leasingu.

Własność jest mocniejszą ochroną dla instytucji finansowej niż hipoteka, więc leasing zwrotny daje szansę na większą elastyczność w zakresie oceny zdolności kredytowej, czy też na korzystniejsze warunki finansowania.

Przejście własności nieruchomości wywołuje jednak automatycznie pewne skutki prawne, które wykraczają poza finansowy cel transakcji – na przykład wstąpienie firmy leasingowej w umowy najmu w biurowcu czy galerii handlowej, która jest przedmiotem leasingu zwrotnego. Dlatego transakcja leasingu zwrotnego musi być dokładnie przemyślana i precyzyjnie zaplanowana od strony prawnej.

Leasingobiorcy powinni także pamiętać, że ich uprawnienie do powrotnego odkupienia nieruchomości po zakończeniu leasingu są uzależnione nie tylko od spełnienia warunków zawartych w umowie leasingu, ale także od zachowania wszystkich formalnych wymagań określonych w przepisach prawa. Oprócz znanego wszystkim wymogu formy aktu notarialnego, mogą to być kwestie związane z ustawowym prawem pierwokupu czy też z zezwoleniem MSWiA dla firm z kapitałem zagranicznym spoza EOG.


2.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz