Giant

Mniejsza aktywność na rynku inwestycyjnym CEE

W drugim kwartale br. inwestycje w nieruchomości komercyjne zmalały o 60 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału.

Z raportu przygotowanego przez DTZ jasno wynika, że aktywność na rynku inwestycyjnym w CEE zdecydowanie spada. W drugim kwartale br. inwestycje na rynku nieruchomości komercyjnych wyniosły 327 mln EUR, zaś podczas pierwszego półrocza 1,2 mld EUR - wynik mieści się poniżej średniej wynoszącej 1,4 mld EUR.

Jak mówi Magali Marton z DTZ: Po dwóch latach stałego wzrostu, obserwowanego w roku 2010 i 2011, w pierwszej połowie 2012 wielkość inwestycji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej spadła o 47 proc.. Zaobserwowano jednakże pewne rozbieżności pomiędzy poszczególnymi rynkami. Czechy, po dość niskim poziomie obserwowanym w pierwszym kwartale na poziomie 20 mln EUR, zanotowały znaczny wzrost wartości inwestycji w drugim kwartale – 159 mln EUR. Dla porównania, Polska, która zazwyczaj była liderem w aktywności na rynku, odczuła wyraźny spadek wielkości inwestycji – z 717 mln EUR w pierwszym kwartale do zaledwie 122 mln EUR w drugim kwartale 2012. Oba te kraje stanowią 90 proc. udziałów w rynku w pierwszej połowie 2012

W regionie CEE na rynku najbardziej atrakcyjnym pozostaje sektor biurowy, stanowiąc 60 proc. rynku inwestycyjnego. Wartość inwestycji na tym rynku wyniosła 207 mln EUR (co wciąż jest wynikiem niższym od kwartalnej średniej wynoszącej 389 mln EUR). Dla porównania - wartość inwestycji w nieruchomości handlowe wyniosła w tym kwartale 106 mln EUR (przy średniej kwartalnej wynoszącej 471 mln EUR).

Magali Marton twierdzi, że w najbliższym czasie spodziewać się można ograniczenia aktywności inwestycyjnej na rynku inwestycyjnym. Związane jest to z niepewnością na tym rynku, związaną z m.in. kryzysem na rynku obligacji skarbowych oraz z oddziaływaniem nowych przepisów (zwłaszcza Bazylea III), które przyspieszają wycofywanie środków finansowych przez banki zagraniczne.

Pełna treść raportu dostępna poniżej:

Pobierz PDF

0.0
Tagi: DTZ
Napisz pierwszy komentarz