Proton Office

600 mln euro transakcji w pierwszym kwartale

|
Warszawa
Warszawa
Wartość transakcji w pierwszym kwartale 2013 roku niższa niż w odpowiednim okresie roku wcześniejszego, zwiększyła się jednak ich liczba.

Najnowszy raport Savills Market in Minutes” przedstawia pierwszy kwartał 2013 roku na rynku nieruchomości. Wartość transakcji inwestycyjnych wyniosła 600 mln euro, co oznacza spadek w porównaniu do osiągniętego w tym samym kwartale w 2012 roku wyniku 728 mln euro. Eksperci zwracają jednak uwagę, iż wzrosła liczna transakcji – z 6 do 15. Według prognoz firmy Savills, pod koniec roku wartość transakcji inwestycyjnych może przekroczyć 2,5 mld euro, zbliżając się do poziomu z 2012 roku, gdy wyniosła 2,7 mld euro.

Łączna wartość inwestycji w pierwszym kwartale 2013 roku jest niższa niż w tym samym okresie ubiegłego roku, ale w rzeczywistości liczba zrealizowanych transakcji inwestycyjnych wzrosła. Biorąc pod uwagę rosnącą aktywność inwestycyjną, zwiększyliśmy naszą prognozę wartości inwestycji za pierwszą połowę roku z 1 mld EUR do 1,5 mld EUR i oczekujemy, że całkowita wartość transakcji w 2013 roku przekroczy 2,5 mld EUR – mówi Brian Burgess, dyrektor zarządzający Savills Polska.

Wzrosła natomiast wartość transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka). Jak wynika z danych Cushman & Wakefield, w pierwszym kwartale 2013 roku wartość transakcji wyniosła 32,7 mld euro, co oznacza wzrost o 15,7 proc. w odniesieniu do odpowiedniego kwartału 2012 roku. W porównaniu z ostatnim kwartałem 2012 roku zanotowano spadek o 24,8 proc., lecz eksperci podkreślają, iż taka tendencja jest normalna.

W pierwszych miesiącach bieżącego roku w dużym stopniu utrzymało się ożywienie aktywności inwestycyjnej rozpoczęte w czwartym kwartale 2012 r., jednak nastąpiła niewielka zmiana zachowań inwestorów. Główne rynki nadal cieszą się dużym zainteresowaniem i znacznym udziałem w łącznym wolumenie obrotów, ale wzrasta również znaczenie dywersyfikacji inwestycji oraz skłonność inwestorów do podejmowania ryzyka. Ponadto w poszukiwaniu większych aktywów takich jak najlepsze centra handlowe inwestorzy coraz częściej biorą pod uwagę także inne regiony oferujące odpowiednie produkty, przyczyniając się do wzrostu aktywności inwestycyjnej na przykład w Europie Środkowej – powiedział Jan Willem Bastijn, dyrektor działu rynków kapitałowych w regionie EMEA w firmie Cushman & Wakefield.

W Polsce w pierwszym kwartale 2013 roku przeważały transakcje związane z rynkiem nieruchomości biurowych, które odpowiadały za 71 proc. ogólnego wolumenu, jak wynika z danych firmy Savills.

Michał Ćwikliński, dyrektor Działu Inwestycyjnego Savills Polska, komentuje: Mimo, że Warszawa jest wciąż głównym celem inwestorów,  oczekujemy zwiększonej aktywności na regionalnych rynkach biurowych, ponieważ zarówno krajowi, jak i zagraniczni inwestorzy szukają alternatywy dla warszawskich nieruchomości biurowych.  Chociaż sektor biurowy nadal dominuje, aktywność inwestycyjna w sektorze handlowym wyniosła niemal 50% wolumenu transakcji w Polsce w ostatniej dekadzie i apetyt na centra handlowe w całym kraju jest nadal wysoki.

Ekperci Savills informują również, iż nadal obecna jest dominacja międzynarodowych kupujących w Polsce. Za 29,5 proc. wolumenu transakcji w pierwszym kwartale odpowiedzialni byli nabywcy z USA, za 28 proc. krajowi a za 25 proc. - niemieccy.

Sytuacja wygląda inaczej w regionie EMEA, gdzie nieruchomości biurowe odpowiadają za 43 proc. transakcji w rynku. Dodatkowo, jak informuje Cushman & Wakefield, ich udział zmalał o 4,8 proc. ze średniego poziomu 49 proc. w 2012 roku. W większości krajów zaobserwować można dużą aktywność inwestorów zagranicznych.

David Hutchings, dyrektor europejskiego działu badań firmy Cushman & Wakefield, skomentował - Dzięki nieznacznie lepszej dostępności finansowania dłużnego inwestorzy będą w kolejnych miesiącach raczej poszerzać horyzonty inwestycyjne. Zaczną uwzględniać w planach mniejsze, dojrzałe rynki, a także rynki wschodzące i znajdujące się w trudnej sytuacji, jeżeli tylko dynamika podaży i popytu będzie sprzyja wzrostowi i bezpieczeństwu przychodów. Jednak zagrożenia makroekonomiczne i w szczególności ryzyko utraty przychodów będą w dalszym ciągu polaryzować rynek. Pomimo niestabilnej sytuacji ekonomiczno-politycznej w ostatnich kilku miesiącach nastroje na rynkach inwestycyjnych są pozytywne. Ponadto przy aktualnym oprocentowaniu obligacji najlepsze nieruchomości z umowami najmu na długie okresy są szczególnie atrakcyjne.

Polska jest liderem w Europie Środkowej, posiadając blisko 50 proc. udziałów w transakcjach.

Pełna wersja raportu Savills w wersji PDF znajduje się poniżej.

Pobierz PDF

0.0
Napisz pierwszy komentarz