Giant

Warszawa na pierwszym miejscu w Europie Środkowo-Wschodniej

Warszawa uplasowała się na jedenastym miejscu w Europie i pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej w raporcie oceniającym atrakcyjność rynków nieruchomości komercyjnych.

Raport Emerging Trends in Real Estate Europe 2014, stworzony przez PwC i Urban Land Institute, przedstawia trzy aspekty rynku nieruchomości komercyjnych: perspektywy w odniesieniu do inwestycji poczynionych w latach poprzednich, perspektywy w odniesieniu do nowych inwestycji oraz perspektywy dla działalności deweloperskiej. W tegorocznym zestawieniu Warszawa plasuje się na 11 miejscu w Europie, pozostając liderem w region Europy Środkowo-Wschodniej.

 

 

Atutem naszego rynku jest silna pozycji Polski na tle innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, bliskość geograficzna z Niemcami oraz największy w tym regionie rynek konsumencki. Należy mieć jednak świadomość, że ze względu na dużą podaż powierzchni w stolicy, a co za tym idzie – presję na obniżkę czynszu odbijającą się na rentowności – Warszawie wyrastają bardzo silni lokalni konkurenci: Wrocław, Kraków oraz Gdańsk – mówi Kinga Barchoń, dyrektor w zespole ds. nieruchomości PwC.

 

 

W zestawieniu dotyczącym perspektyw dla działalności deweloperskiej stolica Polski uzyskała 15 miejsce, natomiast w kategorii inwestycji w nowe nieruchomości – 21. Warszawa wciąż pozostaje kierunkiem atrakcyjnym dla inwestorów z branży nieruchomości komercyjnych, choć w ostatnim roku lekko przesunęła się w dół rankingów. Miasto zaczyna być postrzegane jako dojrzały rynek, który coraz częściej jest porównywany z Europą Zachodnią niż Środkowo Wschodnią. Dodatkowo, w latach 90-tych mieliśmy do czynienia z rodzącym się rynkiem inwestycyjnym - możliwości było więcej i nie wymagały one większego wysiłku ze względu na istniejące potrzeby naszego rynku i braki w porównaniu z Europą Zachodnią. Obecnie inwestycje muszą być o wiele bardziej przemyślane, aby zapewnić spodziewane korzyści biznesowe – komentuje Kinga Barchoń.

 

 

Liderem tegorocznego rankingu pozostaje Monachium, które uplasowało się na 1 miejscu w kategorii perspektyw dla rynku nieruchomości i 2 w kategorii perspektyw dla działalności deweloperskiej. Duże zaskoczenie przyniosła pozycja Dublina, który awansował aż o 18 oczek, zajmując 2 miejsce w kategorii perspektyw dla rynku nieruchomości oraz 1 w kategorii nowych inwestycji.

 

 

Utrzymująca się popularność Monachium nie jest zaskoczeniem z uwagi na stabilną sytuację gospodarczą Niemiec, niską stopę bezrobocia oraz rosnącą populację. Wszystkie te elementy sprawiają, iż miasto to stanowi oczywisty wybór dla inwestorów poszukujących bezpiecznych inwestycji - zauważa Kinga Barchoń. Z kolei Dublin wygrywa dzięki rosnącej w ostatnim czasie skłonności inwestorów do podejmowania większego ryzyka w oczekiwaniu na większy zysk. Rynek ten przyciąga krajowych i międzynarodowych inwestorów atrakcyjnym poziomem cen i coraz lepszymi perspektywami ekonomicznymi Irlandii.

 

Pozycję w rankingu poprawiły również inne miasta znajdujące się w zeszłym roku na odległych pozycjach, takie jak Madryt czy Barcelona. Ożywienie inwestycji w Irlandii oraz zakres, w jakim odrodzi się hiszpański rynek nieruchomości, to dwa z najbardziej ważkich tematów na rok 2014 – podkreśla Joe Montgomery, dyrektor generalny ULI Europe.

 

Poprawa koniunktury ekonomiczno-politycznej przełoży się na zwiększoną pewność inwestorów, co w bieżącym roku spowoduje większą walkę o aktywa na rynku nieruchomości, również w nowych lokalizacjach. Inwestorzy będą rezygnować z nieruchomości pierwszej klasy na rynkach europejskich na rzecz nieruchomości zlokalizowanych poza stolicami, dających większą szansę na zysk. Inwestycje w nieruchomości biurowe w Monachium mogą przynieść zysk rzędu 4 proc., natomiast inwestorzy zainteresowani mniejszymi rynkami niemieckimi, takimi jak Stuttgart, są w stanie osiągnąć zysk w wysokości nawet 6,5 proc. W Warszawie stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości biurowych kształtowały się na poziomie ok. 6,25 proc, w miastach regionalnych są one o 1 -1,5 proc. wyższe - przedstawia Kinga Barchoń.

 

 

Jak wynika z raportu PwC, inwestorzy uważają, iż rok 2014 przyniesie wiele pozytywnych zmian w sektorze finansowym. 71 proc. respondentów twierdzi, iż wzrośnie wielkość finansowania bankowego, a 51 proc., że zwiększy się także jego dostępność. Jak wynika z naszego badania inwestorzy nie oczekują, że sytuacja na rynku wróci do poziomu sprzed kryzysu, lecz ogólny optymizm daje podstawy by sądzić, że dość trudna sytuacja na europejskim rynku nieruchomości w ostatnim czasie ulegnie jednak znacznej poprawie – podsumowuje Kinga Barchoń.

 

Pierwsze miejsca w rankingu perspektyw na rynku nieruchomości:

  Ranking na rok 2014 Pozycja w rankingu 2013
1 Monachium 1
2 Dublin 20
3 Hamburg 5
4 Berlin 2
5 Londyn 3
6 Zurych 7
7 Stambuł 4
8 Kopenhaga 12
9 Sztokholm 8
10 Frankfurt 11
11 Warszawa 10

 


0.0
Tagi: PwC
Napisz pierwszy komentarz