Giant

Czy budownictwo zrównoważone się opłaca?

Relacja

|
Uczestnicy drugiego panelu dyskusyjnego
Zgromadzeni z zainteresowaniem słuchali wystąpień panelistów
21 lutego 2013 roku w Warszawie odbyła się konferencja „Budowy o niskiej szkodliwości środowiskowej” organizowana przez firmę RD bud.

Projekt „Partnerstwo dla zrównoważonego budownictwa” od 2010 roku gromadzi specjalistów i ekspertów związanych z branżą zielonych usług budowlanych. Tegoroczna edycja, pod hasłem „Budowy o niskiej szkodliwości środowiskowej”, odbyła się w Hotelu Novotel Airport w Warszawie. Była możliwością wymiany opinii i doświadczeń uczestników oraz pozwoliła na promowanie współpracy poszczególnych grup zawodowych związanych z procesem realizacji inwestycji budowlanych.

Konferencja podzielona była na trzy części: dwie z nich składały się z prezentacji wprowadzających i paneli dyskusyjnych, natomiast ostatnia prowadzona była w formie warsztatów. Wydarzenie prowadzone było przez Tomasza Zubilewicza.

Dyskusję rozpoczął dr Andrzej Kassenberg, Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju, omawiając prezentację „Niskoemisyjna Polska szansą dla gospodarki”, gdzie zaprezentował pogląd, iż do 2050 roku na pewno możliwe jest obniżenie emisji CO2 o 55 proc., lecz przy odpowiednich staraniach poziom też może zostać zredukowany nawet o 80 proc. Kolejnym mówcą była Marta Janowicz-Stradomska, radca prawny, wspólnik zarządzający w CERTO Kancelaria Prawna. Omówiła ona prezentację pod hasłem „Szanse i zagrożenia dla realizacji zrównoważonej inwestycji budowlanej zgodnie z obowiązującym prawem”, zaznaczając, iż polskie prawo w kwestii zrównoważonego budownictwa jest znacznie opóźnione. Dr inż. Michał Piasecki, reprezentant Instytutu Techniki Budowlanej, Zakład Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska, przedstawił „Proces harmonizacji wymagań dla zrównoważonego budownictwa". Ostatnia prezentacja w tej części dotyczyła tematu „Ekologia w budownictwie – obecne i przyszłe mechanizmy wsparcia finansowego” i przeprowadzona była przez Annę Żyłę, Głównego Ekologa Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie. Zwróciła ona uwagę, iż do tej pory finansowanie związane ze zrównoważonym budownictwem dotyczyło głównie termomodernizacji. Obecnie natomiast istotne jest, aby nie tylko poprawiać, lecz również energooszczędnie budować.

Pierwsza część konferencji zakończona została panelem dyskusyjnym „Ramy prawne, udogodnienia i zachęty finansowe dla zrównoważonych inwestycji”, w którym udział wzięli Marta Janowicz-Stradomska, dr inż. Michał Piasecki, Anna Żyła, dr hab. inż. Andrzej Minasowicz, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa oraz Małgorzata Jędrzejowska-Popiołek, członek Zarządu Fundacji Poszanowania Energii. Po interesującej dyskusji i wielu pytaniach z sali nastąpiła przerwa, podczas której uczestnicy integrowali się przy kawie.

Kolejny etap konferencji rozpoczęła prezentacja Jolanty Lessig, Kierownika Komunikacji Marketingowej na Europę, Szkło Architektoniczne, NSG Group, komentująca temat „Rola szkła w zrównoważonej architekturze”. Dużo zainteresowania wzbudziła również kolejna prezentacja „Ocena śladu ekologicznego produktów – konieczność czy kłopot?” przeprowadzona przez Henryka Kwapisza, Menadżera Rozwoju Rynku z firmy ISOVER. Zwrócił on uwagę, iż często produkty, które reklamowane są jako w 100 proc. ekologiczne, wcale takie nie są. Trzecim mówcą w tej części konferencji był Mirosław Czarnik, Prezes Zarządu Górnośląskiego Parku Przemysłowego, który podczas prezentacji „Budownictwo zrównoważone. Nie moda, lecz konieczność” przedstawił oddany do użytku pod koniec sierpnia 2012 roku biurowiec z kompleksu GPP Business Park. Został on stworzony z zastosowaniem nowoczesnej technologii tri-generacji. Ciekawość wśród uczestników konferencji wzbudziły szczególnie koszty i oszczędności związane z zastosowaniem zasad zrównoważonego budownictwa w obiekcie. Tadeusz Pawlaczyk z Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej Imienia Güntera Schlagowskiego zakończył tę część konferencji prezentacją „Regulacje Unii Europejskiej dotyczące budownictwa niemal zero energetycznego”.

Podczas panelu dyskusyjnego prelegenci omówili temat „Inwestycja w zrównoważone budownictwo – inwestycją w rozwój technologiczny materiałów budowlanych przyjaznych środowisku”. Udział w dyskusji wzięli Henryk Kwapisz, Jolanta Lessig, Mirosław Czarnik, Tadeusz Pawlaczyk, Wiktor Piwkowski, Sekretarz Generalny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Robert Rodzik, Kierownik Działu Szkoleń Selena S.A. i Jean-Luc Darras, Dyrektor Techniczny oraz Specjalista ds. Zrównoważonego Rozwoju z firmy RD bud. Przed panelistami postawiono między innymi pytanie, co jest najważniejszym czynnikiem, który doprowadzi do znacznej emisji CO2 w Polsce do 2050 roku. Odpowiedzi oczywiście różniły się, podkreślając rolę takich kwestii jak edukacja, przejrzystość przepisów i ich respektowanie, tłumaczenie norm, innowacyjność oraz wiele innych.

Po dyskusji uczestnicy udali się na lunch, podczas którego z zaangażowaniem komentowali usłyszane wcześniej opinie i wnioski. Oczekiwali również z niecierpliwością na ostatnią część konferencji, która odbyć się miała w formie warsztatów.

Gdy wszyscy zainteresowani zgromadzili się ponownie w sali konferencyjnej, Jean-Luc Darras krótko wprowadził w tematykę i przebieg warsztatów. Wyjaśnił, iż uczestnicy podzieleni zostaną na grupy, które będą mieć za zadanie zaplanowanie organizacji budowy jednego z czterech przygotowanych wcześniej obiektów. Pod uwagę będą musieli wziąć aspekty takie jak wpływ na środowisko, segregacja odpadów, ciągi komunikacyjne, strefy dostaw i inne.

Konferencja zakończyła się podsumowaniem części warsztatowej, która, według opinii wszystkich uczestników, spełniła swe zadanie i przybliżyła proces realizacji zrównoważonego budynku. Wydarzenie pozwoliło na zdobycie nowej wiedzy, wymianę doświadczeń i postawienie kolejnych, ambitnych pytań i założeń związanych z zielonym budownictwem.


0.0
Tagi: RD bud
Napisz pierwszy komentarz