Giant

EKO Budowa o niskiej szkodliwości środowiskowej

Lista wydarzeń

Miasto : Warszawa
Miejsce : Novotel Airport
Data : 21.02.2013
Godzina : 09:00 - 17:00
Status : zakończone
Budowa o niskiej szkodliwości środowiskowej

Potrzeba rewitalizacji dotychczasowych standardów budownictwa na bardziej przyjazne środowisku postawiła branżę budowlaną przed dylematem wypracowania nowych technologii i metod realizacji inwestycji w strefie miejskiej. Rosnące stopniowo zainteresowanie tematyką tzw. „zrównoważonych inwestycji” zainicjowało powstanie w 2010 roku projektu „Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej”.

Pomysłodawca tego przedsięwzięcia, firma RD bud Sp. z o.o., po sukcesie zeszłorocznego seminarium we Wrocławiu, Katowicach oraz Gdańsku postanowił tę tematykę przybliżyć 21 lutego 2013 roku również inwestorom ze stolicy. 

Kolejne seminarium cyklu organizowane w Warszawie poświęcone będzie zagadnieniom „Budowy o niskiej szkodliwości środowiskowej”.

Dla kogo:

-firmy budowlane,

-firmy deweloperskie,

-wykonawcy,

-architekci,

-inwestorzy

-wszyscy inni partnerzy zaangażowani w proces inwestycyjny.

Projekt firmy RD bud ma na celu podnoszenie świadomości w zakresie zrównoważonego budownictwa oraz horyzontalnej współpracy wszystkich grup zawodowych biorących udział w procesie realizacji inwestycji budowlanych.

Podczas seminarium:

-eksperci z branży omówią zagadnienia związane z realizacją zrównoważonego budynku

-reprezentant organizatora seminarium, firmy RD bud,  przedstawi kwestię zrównoważonego budownictwa z implementacyjnego punktu widzenia

-prelegenci biorący udział w panelu eksperckim podkreślą wagę dialogu środowisk reprezentujących różne interesy przy projektach zagospodarowania terenów miejskich

-część praktyczną spotkania stanowić będą warsztaty, w czasie których, na przykładzie czterech obiektów położonych w różnych strefach miasta, uczestnicy seminarium będą planować organizację budowy z uwzględnieniem różnorodnych aspektów środowiskowych.
 


0.0
Napisz pierwszy komentarz