Proton Office

Sprzedaż Platinium Business Park

GTC podpisała ramowe warunki transakcji z nabywcą warszawskiego kompleksu – Grupą Allianz.

Globe Trade Centre SA zdecydowała się na zbycie flagowej inwestycji – Platinium Business Park w Warszawie. Spółka podpisała ramowe warunki transakcji z nabywcą kompleksu – Grupą Allianz. Ostateczne zawarcie transakcji uzależnione jest od pomyślnego zakończenia procesu due dilligence oraz  uzyskania zgody statutowych organów GTC i kupującego.

Kompleks Platinium Business Park składa się z czterech ukończonych budynków biurowych o łącznej powierzchni najmu 44 tys. m kw., a także piątego o powierzchni 11 tys. m kw., który znajduje się w fazie budowy oraz działki z pozwoleniem na budowę obiektu szóstego o powierzchni najmu 13,8 tys. m kw. GTC oczekuje, że sprzedaż czterech gotowych budynków wygeneruje ok. 40 mln euro. Zbycie obiektów piątego i szóstego przyniesie dodatkowo dla każdego z budynków ok. 10-13 mln euro wolnych środków.

Podpisanie umowy sprzedaży pierwszych czterech budynków planowane jest na grudzień, sprzedaż piątego – przed III kw. 2012 r., a szóstego – w 2013 r. Zbycie dwóch ostatnich obiektów zależy od osiągniętego stopnia ich wynajmu i zaawansowania prac budowlanych.


0.0
Napisz pierwszy komentarz