PGE Narodowy

EKO Wyróżnić się na rynku

|
O tym, jak wygląda certyfikacja w praktyce oraz jakie nowe wyzwania się z nią wiążą – mówi Krzysztof Olsza, manager projektu Quattro Business Park.
Krzysztof Olsza
Krzysztof Olsza

Budownictwo zrównoważone staje się standardem w branży nieruchomości komercyjnych. Uzyskanie certyfikatu, zaświadczającego o jakości zastosowanych rozwiązań przyjaznych środowisku i ludziom, podnosi szanse biurowca na rynku międzynarodowym. O tym, jak wygląda certyfikacja w praktyce oraz jakie nowe wyzwania się z nią wiążą  mówi Krzysztof Olsza, manager projektu Quattro Business Park.

Co skłoniło państwa do rozpoczęcia starań o uzyskanie certyfikatu BREEAM?

Ze względu na to, iż najemcami naszych biurowców są zwykle międzynarodowe koncerny, które swoje oddziały mają na całym świecie, chcieliśmy, aby standard naszych budynków był porównywalny z biurowcami w Berlinie, Barcelonie czy Paryżu. Europejskie standardy to, między innymi, inwestycje budowane zgodnie z zasadami poszanowania środowiska i zrównoważonego zarządzania. Dodatkowo, uzyskany certyfikat jest niejako gwarancją jakości i wyróżnia nas na rynku krakowskim.

W którym momencie procesu inwestycyjnego budynek został zgłoszony do certyfikacji?

Budynki C i D Kompleksu Biurowego Quattro Business Park zostały zgłoszone w momencie przygotowania dokumentacji wykonawczej, po to, by uzyskać jak największą ilość punktów w ogólnej klasyfikacji BREEAM w ramach oceny very good, którą planujemy otrzymać.

Jak wygląda proces certyfikowania biurowca w praktyce?

Obecnie certyfikacji został poddany Budynek C Kompleksu Biurowego Quattro Business Park, realizowany w III etapie inwestycji, o łącznej powierzchni wynajmowanej 12 200 m kw. Na początku marca 2011r. Budynek C został zarejestrowany w rejestrze BREEAM z przewidywaną oceną very good. Obecnie nasz zespół projektantów pracuje nad wdrożeniem do projektu wykonawczego wszystkich wymogów BREEAM w kategoriach: zrównoważone zarządzanie, zdrowie i samopoczucie, zużycie energii, transport, zużycie wody, poziom wytwarzanych odpadów, zastosowanie ekologicznych materiałów oraz zanieczyszczenia. Etap projektowy zakończy się w pierwszym kwartale 2012 r. wydaniem certyfikatu tymczasowego poprojektowego. Ostateczny certyfikat będzie możliwy do uzyskania po zakończeniu budowy oraz całkowitej komercjalizacji budynku. Jego wydanie przewidywane jest na pierwszy kwartał 2013 r.

W jakich aspektach inwestycja w ekologiczny biurowiec różni się od postępowania w przypadku biurowca tradycyjnego?

Różnice zauważalne są już na samym początku procesu budowlanego. Ekologiczny biurowiec wymaga zaprojektowania zgodnego z certyfikacją, a potem także prowadzenia całego procesu budowlanego w ściśle określony sposób (np. zastosowania odpowiednich materiałów budowlanych – farb, sufitów podwieszanych, ścianek działowych etc.). Należy spełnić szczegółowo opisane w certyfikacie zasady dotyczące recyklingu odpadów budowlanych i kwestii formalnych z tym związanych.

Jakie są różnice w kosztach inwestycji?

Inwestycja w ekologiczne biurowce jest zazwyczaj droższa o około 4-5 proc. od inwestycji w tradycyjne budynki.

Czy zanotowali państwo wzrost zainteresowania najemców w budynku, który stara się o certyfikat BREEAM?

W obu budynkach – C i D – jesteśmy dopiero na etapie wdrażania rozwiązań proekologicznych i jeszcze nie zaczęliśmy komercjalizacji tych biurowców. Wiemy natomiast, że wiele międzynarodowych korporacji wynajmuje powierzchnię biurową wyłącznie w budynkach spełniających wymogi certyfikatów BREEAM lub LEED. Niektóre firmy posiadają takie zapisy w statutach. Liczymy więc, że certyfikat pozytywnie wyróżni nasze biurowce na rynku krakowskim.

Czy potencjalni najemcy mogą spodziewać się wyższych kosztów za najem powierzchni biurowej w Quattro Business Park?

Koszty wynajmu są rzeczywiście nieco wyższe, ale zwracają się przy dłuższym okresie użytkowania (niższe opłaty za prąd, wodę, ogrzewanie etc.) i są praktycznie niezauważalne.

Czy użytkownicy powinni być szkoleni w zakresie prawidłowej eksploatacji ekologicznego biurowca, aby w pełni wykorzystać jego potencjał?

Myślę, że szkolenia ogólnie poszerzające świadomość ekologiczną potrzebne byłyby każdemu z nas, nie tylko użytkownikom ekologicznych biurowców. Istotne jest, aby poinformować najemców o rozwiązaniach zastosowanych w konkretnych budynkach.

Jakie oszczędności w kosztach eksploatacji przewidują państwo w zielonym biurowcu?

Po zastosowaniu najprostszych rozwiązań ekologicznych najemcy oszczędzają około 2 proc. dotychczasowych kosztów eksploatacji lokali, a po wdrożeniu nowoczesnych, zaawansowanych technologii – koszty zmniejszają się nawet o 10 proc., co stanowi już znaczną oszczędność dla najemcy.

Czy planują już państwo kolejne zielone biurowce?

Tak, każda następna inwestycja Grupy Buma będzie poddawana certyfikacji LEED lub BREEAM.


0.0
Napisz pierwszy komentarz