Kinnarps Polska

EKO Wyróżnić się na rynku

|
O tym, jak wygląda certyfikacja w praktyce oraz jakie nowe wyzwania się z nią wiążą – mówi Krzysztof Olsza, manager projektu Quattro Business Park.
Krzysztof Olsza
Krzysztof Olsza

Budownictwo zrównoważone staje się standardem w branży nieruchomości komercyjnych. Uzyskanie certyfikatu, zaświadczającego o jakości zastosowanych rozwiązań przyjaznych środowisku i ludziom, podnosi szanse biurowca na rynku międzynarodowym. O tym, jak wygląda certyfikacja w praktyce oraz jakie nowe wyzwania się z nią wiążą  mówi Krzysztof Olsza, manager projektu Quattro Business Park.

Co skłoniło państwa do rozpoczęcia starań o uzyskanie certyfikatu BREEAM?

Ze względu na to, iż najemcami naszych biurowców są zwykle międzynarodowe koncerny, które swoje oddziały mają na całym świecie, chcieliśmy, aby standard naszych budynków był porównywalny z biurowcami w Berlinie, Barcelonie czy Paryżu. Europejskie standardy to, między innymi, inwestycje budowane zgodnie z zasadami poszanowania środowiska i zrównoważonego zarządzania. Dodatkowo, uzyskany certyfikat jest niejako gwarancją jakości i wyróżnia nas na rynku krakowskim.

W którym momencie procesu inwestycyjnego budynek został zgłoszony do certyfikacji?

Budynki C i D Kompleksu Biurowego Quattro Business Park zostały zgłoszone w momencie przygotowania dokumentacji wykonawczej, po to, by uzyskać jak największą ilość punktów w ogólnej klasyfikacji BREEAM w ramach oceny very good, którą planujemy otrzymać.

Jak wygląda proces certyfikowania biurowca w praktyce?

Obecnie certyfikacji został poddany Budynek C Kompleksu Biurowego Quattro Business Park, realizowany w III etapie inwestycji, o łącznej powierzchni wynajmowanej 12 200 m kw. Na początku marca 2011r. Budynek C został zarejestrowany w rejestrze BREEAM z przewidywaną oceną very good. Obecnie nasz zespół projektantów pracuje nad wdrożeniem do projektu wykonawczego wszystkich wymogów BREEAM w kategoriach: zrównoważone zarządzanie, zdrowie i samopoczucie, zużycie energii, transport, zużycie wody, poziom wytwarzanych odpadów, zastosowanie ekologicznych materiałów oraz zanieczyszczenia. Etap projektowy zakończy się w pierwszym kwartale 2012 r. wydaniem certyfikatu tymczasowego poprojektowego. Ostateczny certyfikat będzie możliwy do uzyskania po zakończeniu budowy oraz całkowitej komercjalizacji budynku. Jego wydanie przewidywane jest na pierwszy kwartał 2013 r.

W jakich aspektach inwestycja w ekologiczny biurowiec różni się od postępowania w przypadku biurowca tradycyjnego?

Różnice zauważalne są już na samym początku procesu budowlanego. Ekologiczny biurowiec wymaga zaprojektowania zgodnego z certyfikacją, a potem także prowadzenia całego procesu budowlanego w ściśle określony sposób (np. zastosowania odpowiednich materiałów budowlanych – farb, sufitów podwieszanych, ścianek działowych etc.). Należy spełnić szczegółowo opisane w certyfikacie zasady dotyczące recyklingu odpadów budowlanych i kwestii formalnych z tym związanych.

Jakie są różnice w kosztach inwestycji?

Inwestycja w ekologiczne biurowce jest zazwyczaj droższa o około 4-5 proc. od inwestycji w tradycyjne budynki.

Czy zanotowali państwo wzrost zainteresowania najemców w budynku, który stara się o certyfikat BREEAM?

W obu budynkach – C i D – jesteśmy dopiero na etapie wdrażania rozwiązań proekologicznych i jeszcze nie zaczęliśmy komercjalizacji tych biurowców. Wiemy natomiast, że wiele międzynarodowych korporacji wynajmuje powierzchnię biurową wyłącznie w budynkach spełniających wymogi certyfikatów BREEAM lub LEED. Niektóre firmy posiadają takie zapisy w statutach. Liczymy więc, że certyfikat pozytywnie wyróżni nasze biurowce na rynku krakowskim.

Czy potencjalni najemcy mogą spodziewać się wyższych kosztów za najem powierzchni biurowej w Quattro Business Park?

Koszty wynajmu są rzeczywiście nieco wyższe, ale zwracają się przy dłuższym okresie użytkowania (niższe opłaty za prąd, wodę, ogrzewanie etc.) i są praktycznie niezauważalne.

Czy użytkownicy powinni być szkoleni w zakresie prawidłowej eksploatacji ekologicznego biurowca, aby w pełni wykorzystać jego potencjał?

Myślę, że szkolenia ogólnie poszerzające świadomość ekologiczną potrzebne byłyby każdemu z nas, nie tylko użytkownikom ekologicznych biurowców. Istotne jest, aby poinformować najemców o rozwiązaniach zastosowanych w konkretnych budynkach.

Jakie oszczędności w kosztach eksploatacji przewidują państwo w zielonym biurowcu?

Po zastosowaniu najprostszych rozwiązań ekologicznych najemcy oszczędzają około 2 proc. dotychczasowych kosztów eksploatacji lokali, a po wdrożeniu nowoczesnych, zaawansowanych technologii – koszty zmniejszają się nawet o 10 proc., co stanowi już znaczną oszczędność dla najemcy.

Czy planują już państwo kolejne zielone biurowce?

Tak, każda następna inwestycja Grupy Buma będzie poddawana certyfikacji LEED lub BREEAM.


0.0
Napisz pierwszy komentarz
CBRE
mantra