Giant

Inwestycje na rynku nieruchomości biurowych

|
Jak wygląda obecna sytuacja i perspektywy na rynku nieruchomości biurowych? Na co zwracają uwagę inwestorzy, wynajmujący i najemcy?

Jak wygląda obecna sytuacja i perspektywy na rynku nieruchomości biurowych? Na co zwracają uwagę inwestorzy, wynajmujący i najemcy? To tylko niektóre z kwestii poruszonych przez uczestników sympozjum zorganizowanego przez Brytyjsko-Polska Izbę Handlową w Krakowie oraz Knight Frank wraz z partnerami: Echo Investment oraz Kancelarią Radców Prawnych Kuczek-Maruta.

„Inwestycje na rynku nieruchomości biurowych – sprawa dewelopera, inwestora i najemcy” to temat seminarium, które odbyło się 24 listopada 2015 roku w Centrum Biurowym Lubicz w Krakowie i zostało zorganizowane przez Brytyjsko-Polską Izbę Handlową i firmę doradczą na rynku nieruchomości – Knight Frank wspólnie z Kancelarią Radców Prawnych Kuczek-Maruta oraz Echo Investment.

Podczas spotkania poruszono liczne zagadnienia związane z transakcjami sprzedaży wynajętych biurowców. W pierwszej części swoje wystąpienia na tematy związane z inwestycjami na rynku inwestycji biurowych zaprezentowali przedstawiciele Knight Frank, Kancelarii Radców Prawnych Kuczek-Maruta oraz Echo Investment. Prelegenci omówili najważniejsze kwestie dotyczące tego tematu z punktu widzenia właścicieli budynków, najemców oraz potencjalnych inwestorów.

Monika Sułdecka-Karaś, dyrektor regionalny Knight Frank, przedstawiła analizę sytuacji na rynku nieruchomości biurowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na rynku krakowskim. Zwróciła uwagę, że Kraków jest drugim po Warszawie i największym z rynków regionalnych nieruchomości biurowych w Polsce. Podkreśliła też, że na rynku tym od kilku lat widoczna jest stała tendencja wzrostowa zarówno po stronie popytu, jak i podaży powierzchni biurowych, a ogólna sytuacja jest dobra i zrównoważona, co zachęca do dalszych inwestycji.

Krzysztof Cipiur, manager w dziale rynków kapitałowych Knight Frank, w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że od 2002 roku płynność krakowskiego rynku nieruchomości wyniosła blisko 1,1 mld euro, z czego aż 63 proc. przypadło na powierzchnie biurowe. Zdecydowana większość transakcji (ponad 90 proc.) przeprowadzona została przez inwestorów zagranicznych, a blisko 2/3 udziału w tym rynku należało do inwestorów z USA i Wielkiej Brytanii.

Kluczowe kwestie prawne związane z zakupem skomercjalizowanego biurowca przedstawiła Beata Kuczek-Maruta z Kancelarii Radców Prawnych Kuczek-Maruta. Podkreśliła ona konieczność prawidłowego określenia przedmiotu takiej transakcji i na ryzyko uznania, że zakup skomercjalizowanego biurowca stanowi tak naprawdę transakcję sprzedaży przedsiębiorstwa, z czym wiążą się istotne konsekwencje prawne oraz podatkowe zarówno dla sprzedającego, jak i kupującego. Beata Kuczek-Maruta omówiła także skutki zmiany właściciela biurowca dla najemców znajdujących się w nim powierzchni oraz przedstawiła sposoby zabezpieczenia się przed negatywnymi konsekwencjami takiej zmiany.

Case study na temat sprzedaży biurowca okiem dewelopera zaprezentował Tomasz Nadrowski, manager ds. transakcji Echo Investment SA. Jako przykład posłużyła transakcja dotycząca biurowca Aquarius Business House we Wrocławiu. Tomasz Nadrowski zwrócił uwagę na szereg warunków, jakie muszą zostać spełnione podczas sprzedaży biurowca. Podkreślił też, że przy tego typu transakcjach kluczowa jest ścisła współpraca dewelopera i przyszłego właściciela budynku począwszy od etapu budowy, poprzez komercjalizację powierzchni w biurowcu, aż po zarządzanie obiektem. Poruszone zostały też problematyczne aspekty pojawiające się przy takich inwestycjach, związane przede wszystkim z niezależnością prawną i funkcjonalną budynków w kompleksie, czy zawieraniem umów najmu na duże powierzchnie.

W drugiej części spotkania odbył się panel dyskusyjny poprowadzony przez Krzysztofa Cipiura z Knight Frank, w którym uczestniczyli: Joanna Nicińska z Echo Investment, Tomasz Wachowski z Kancelarii Radców Prawnych Kuczek-Maruta, Magdalena Walas z Sabre Polska oraz Artur Apostoł z Funduszu Griffin Real Estate. Magdalena Walas przedstawiła sytuację na rynku najmu powierzchni biurowych z punktu widzenia najemcy z sektora ITO i jego oczekiwań. Joanna Nicińska podkreśliła jak ważna w spełnianiu potrzeb i oczekiwań najemcy jest ścisła współpraca najemcy i wynajmującego. Z kolei Tomasz Wachowski przedstawił prawną specyfikę inwestowania na rynku nieruchomości w Krakowie oraz doświadczenia związane z obsługą inwestorów zagranicznych na tym rynku. Artur Apostoł zaprezentował sytuację inwestycyjną na rynku biurowym w Krakowie na przykładzie Centrum Biurowego Lubicz.

Wszyscy eksperci przedstawili sytuację na rynku inwestycji biurowych z punktu widzenia własnej praktyki zawodowej, byli oni jednak zgodni co do tego, że rynek nieruchomości biurowych w Krakowie jest perspektywiczny, choć jednocześnie trudny, wymagający sporej wiedzy i doświadczenia. Z kolei uczestnicy sympozjum mieli okazję nie tylko do wymiany obserwacji i doświadczeń, ale także do zdobycia sporej dawki praktycznej wiedzy oraz bezpośrednich rozmów z zaproszonymi ekspertami.


0.0
Napisz pierwszy komentarz