Giant

Pomorska Kolej Metropolitalna a nowe perspektywy trójmiejskiego biznesu

|
Pomorska Kolej Metropolitalna - zdjęcie Gdańska z zaznaczoną linią przebiegu PKM od Wrzeszcza do Niedźwiednika, źródło: pkm-sa.pl
Zdjęcie lotnicze Gdańska z zaznaczoną linią przebiegu PKM w okolicach gdańskiego lotniska, źródło: pkm-sa.pl
Międzynarodowa firma doradcza JLL przygotowała raport „Pomorska Kolej Metropolitalna – nowe perspektywy rozwoju pomorskiego rynku nieruchomości”. Czy powstająca kolej wpłynie na poprawę trójmiejskiego biznesu i polepszy sytuację na rynku nieruchomości?

Atrakcyjność inwestycyjna regionu determinowana jest nie tylko poprzez dostęp do wykwalifikowanej kadry czy nowoczesnych powierzchni biurowych. Równie istotnym czynnikiem mającym wpływ na decyzję inwestora o wyborze lokalizacji jest rozwinięta infrastruktura techniczna i transportowa regionu. Dziś Trójmiasto jest wielkim placem budowy, a realizowane przedsięwzięcia infrastrukturalne w znaczący sposób umocnią rolę i atrakcyjność Trójmiasta w oczach inwestorów. Do najważniejszych realizowanych obecnie projektów należy Pomorska Kolej Metropolitalna, a także rozwój portów w Gdańsku i Gdyni, budowa tunelu pod Martwą Wisłą, obwodnicy północnej aglomeracji trójmiejskiej oraz stacji SKM Gdańsk Śródmieście – uważa Marcin Faleńczyk, Zastępca Dyrektora Invest in Pomerania.

 

Pomorska Kolej Metropolitalna to zdaniem ekspertów JLL najważniejsza inwestycja infrastrukturalna w Trójmieście, która połączy Gdańsk i Gdynię z Lotniskiem w Rębiechowie. Obecnie trwa budowa fragmentu pomiędzy stacją Gdańsk Wrzeszcz a okolicami stacji Rębiechowo o długości 18 km z terminem otwarcia we wrześniu bieżącego roku. Na trasie tej zlokalizowanych będzie kilka przystanków: Wrzeszcz, Strzyża, Niedźwiednik, Brętowo, Jasień, Kiełpinek, Matarnia, Port Lotniczy oraz Rębiechowo. Równolegle kontynuowana jest modernizacja istniejącej linii kolejowej 201, łączącej Gdynię Główną Osobową z lotniskiem w Gdańsku, Kartuzami i Kościerzyną, z którą PKM będzie zintegrowana i przy której zostaną umieszczone stacje Osowa, Karwiny i Stadion.

 

Uruchomienie szybkiego połączenia kolejowego PKM z Gdańska i Gdyni do Żukowa, Kartuz czy Kościerzyny skróci czas dojazdu pracownikom z Kaszub do Trójmiasta. Warto zauważyć, że rozwój rynku biurowego w aglomeracji jest napędzany przez sektor nowoczesnych usług dla biznesu, a wśród zatrudnionych w tej branży przeważają ludzie młodzi, którzy należą do grupy osób najczęściej korzystającej z komunikacji publicznej. Oznacza to, że PKM będzie pośrednio wspierać rozwój sektora usług dla biznesu, zwiększając dostępność Trójmiasta dla kadr z okolicznych miast. W rezultacie wzrośnie atrakcyjność regionu dla firm z tej branży, dla których możliwości rynku pracy są jednym z najważniejszych kryteriów wyboru lokalizacji – komentuje Magdalena Reńska, Dyrektor Trójmiejskiego Oddziału JLL.

 

Uruchomienie PKM zwiększy siłę oddziaływania Trójmiasta w południowo-zachodniej części aglomeracji, a także w powiatach kartuskim i kościerskim, co znacząco wpłynie na rozwój tamtejszego rynku nieruchomości, zwiększając dopływ mieszkańców obrzeży aglomeracji do centrum.

 

W rejonie Wrzeszcza i Oliwy znajduje się nie tylko największe skupisko nowoczesnych budynków biurowych w Trójmieście. Pomorska Kolej Metropolitalna wzmocni istniejące lokalizacje biurowe, czyli w Gdańsku np. Wrzeszcz czy w Gdyni okolice ul. Łużyckiej dzięki stacji Stadion. Ma też szansę przyspieszyć rozwój zabudowy terenów przy lotnisku w Gdańsku – dodaje Magdalena Reńska z JLL.

 

PKM będzie również czynnikiem integrującym pozostałe środki transportu w Trójmieście, w szczególności transport szynowy. Wzmocniona zostanie rola stacji Wrzeszcz jako punktu przesiadkowego o zasięgu aglomeracyjnym, a dodatkowe potoki pasażerów PKM zasilą istniejące środki transportu, w tym SKM, zwiększając dostępność komunikacyjną nieruchomości położonych wzdłuż tej linii. PKM przyczyni się do zmniejszenia obciążenia Trójmiasta ruchem kołowym, w szczególności na osi Wschód-Zachód, ponieważ ma szansę zachęcić większą grupę ludzi do przesiadki do komunikacji publicznej.

 

Już dziś dzięki istnieniu SKM Trójmiasto jest jedynym obok Warszawy ośrodkiem miejskim w Polsce, w którym istnieje całkowicie wydzielony system komunikacji szynowej, a dzięki otwarciu nowej linii PKM, osiągnie ono wyższy poziom jakości transportu publicznego. Poza oczywistymi korzyściami komunikacyjnymi, które przyniesie nowa linia oraz wpływem na rozwój rynku nieruchomości, nie do przecenienia jest także efekt marketingowy. Inwestycje w miejską infrastrukturę kolejową dodają miastom prestiżu, który jest wprawdzie trudny do zmierzenia, ale jest w stanie przełożyć się na wzrost świadomości marki Trójmiasta wśród inwestorów zagranicznych. Tego typu inwestycja niesie z sobą szereg pozytywnych skojarzeń, takich jak nowoczesność, dynamizm, zrównoważony rozwój i podkreśla metropolitalny charakter aglomeracji. Niezmiernie istotny jest także fakt, że PKM obsługiwać będzie lotnisko, co może wpłynąć na lepsze jego postrzeganie przez np. linie lotnicze planujące rozwój w regionie – podsumowuje Jan Jakub Zombirt, Starszy Analityk Rynku, JLL.

 

Raport JLL powstał przy wsparciu Invest in Pomerania oraz firmy REAS.


2.0
Dodaj nowy komentarz
Komentarze 2
Ala :
Ala ma kota.
4 grudnia 2016 20:12
Kot :
Zgadza się.
4 grudnia 2016 20:13