Giant

Jacek Danielewski Blog: Ankieta powszechna Polskich Norm - wymagania klimatu akustycznego w budynkach biurowych .

Ogłoszono została ankieta powszechna Polskich Norm z branży Akustyka w Architekturze.

prPN-B-02151-3P - Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Część 3: Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych -- Wymagania

prPN-B-02151-4P - Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Część 4: Wymagania dotyczące czasu pogłosu w pomieszczeniach

Lista ankiet powszechnych na serwisie PKN: . Termin ankiety powszechnej dla tych dwóch Polskich Norm jest krótki do 30 stycznia 2014.

Jak składać uwagi w ramach Ankiety powszechnej można przeczytać na stronie PKN.  http://pkn.pl/ankieta-powszechna. Projekty PN są dostępne do bezpłatnego wglądu w czytelniach Wydziału Sprzedaży i Marketingu (WSM) PKN (Warszawa, Łódź, Katowice).

Oba powyższe standardy zawierają właściwości krytyczne klimatu akustycznego dla budynków administracyjnych i biurowych w pomieszczeniach. Standardy przewiduje się zgłosić ministrowi do spraw budownictwa aby dokonało powołania obu dokumentów warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie. Powołanie tych Polskich Norm spowoduje że staną  się źródłem wiedzy technicznej jaki należy stosować w celu wypełnienia wymagania podstawowego nr.5  z Art 5 ustawy Prawo budowlane


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz