Giant

Jacek Danielewski Blog: Hałas w pracy - przeznaczenie pomieszczeń biurowych a grupy zawodowe pracujące w pomieszczeniu.

Biurowiec Poznań
Biurowiec Poznań
Biurowiec Poznań

Pomieszczenia biurowe, ze względu na ochronę przed hałasem  można klasyfikować w oparciu o klasyfikację zawodów określonych w akcie prawa, jakim jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy ( Dz.U. 2010 nr 82 poz. 537).  Dostosowanie nazewnictwa pomieszczeń biurowych dla  których powołana w przepisach budowlanych Polska Norma zawierająca  wartości dopuszczalnego  poziomy dźwięku przedstawiam poniżej. 

Dla każdej z 4 nazw pomieszczeń w Polskiej Normie  PN-B-02151-02:1987:  Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach -- Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach przypisano nazwy pomieszczeń stosowane w praktyce opisy krajobrazu biura oraz zawody wg powyższego rozporządzenia. 

 

1 - Przeznaczenie pomieszczenia wg  PN-B-02151-02:1987 - Pomieszczenia do pracy umysłowej wymagającej silnej koncentracji uwagi.

Nazwa pomieszczenia: Gabinet

Wybrane grupy zawodowe wykonujące prace w pomieszczeniu: 

11 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni.

Nazwa pomieszczenia: Pokój kierownika

Wybrane grupy zawodowe wykonujące prace w pomieszczeniu:

12 Kierownicy do spraw zarządzania i handlu;

13 Kierownicy do spraw produkcji i usług;

14 Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych.

 

2- Przeznaczenie pomieszczenia wg  PN-B-02151-02:1987 - Sale konferencyjne.

Nazwa pomieszczenia: Sale konferencyjne.

Wybrane grupy zawodowe wykonujące prace w pomieszczeniu:

Brak wyznaczonego stanowiska pracy.

 

3- Przeznaczenie pomieszczenia wg  PN-B-02151-02:1987 - Pomieszczenia administracyjne bez wewnętrznych źródeł hałasu.

Nazwa pomieszczenia: Pomieszczenie biurowe A.

Wybrane grupy zawodowe wykonujące prace w pomieszczeniu:

21 Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych ;

24 Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania;

25 Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych;

26 Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury;

4 Pracownicy biurowi.

 

4- Przeznaczenie pomieszczenia wg  PN-B-02151-02:1987 Pomieszczenia administracyjne z wewnętrznymi źródłami hałasu, pomieszczenia administracyjne w obiektach tymczasowych.

Nazwa pomieszczenia: Pomieszczenie biurowe B.

Wybrane grupy zawodowe wykonujące prace w pomieszczeniu:

31 Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych;

33 Średni personel do spraw biznesu i administracji;

34 Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny;

35 Technicy informatycy;

4 Pracownicy biurowi.

 

Polska Norma  PN-B-02151-02:1987 ma powołanie obowiązujące w warunkach technicznych. Oznacza to, że jest źródłem wiedzy technicznej jakie prawodawca wskazuje do stosowania w celu wypełnienia wymagań przepisu. Skorelowanie nazewnictwa pomieszczeń z postrzeganiem funkcji i procesu użytkowania na etapach wstępnych produkcji budynku biurowego z system myślenia użytkownika to jeden z elementów optymalizacji procesu inwestycyjnego oraz eliminacji ryzyka.

 

Przedstawiony powyżej system przypisania pochodzi z publikacji: "Przeznaczenie pomieszczeń biurowych wg. stanu  rynku a funkcjonujące w przepisach prawa nazewnictwo pomieszczeń do prac biurowo – administracyjnych podlegające ochronie akustycznej."


0.0
Tagi:
Dodaj nowy komentarz
Komentarze 1
ewa :
A czy w tych biurach stosuje się coś podobnego do: http://www.budkitelefoniczne.pl/?? Bardzo ułatwia to pracę, gdy kilka osób pracuje w jednym pomieszczeniu...
19 maja 2016 09:29