Giant

Jacek Danielewski Blog: Wymagania dla budynków biurowych w nowej Polskiej Normie PN-B-02151-4

Po 4 latach w KT 253 ds Akustyki Architektonicznej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego kończą się prace nad nową Polską Norma jaką jest PN-B-02151-4 Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem w budynkach  Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach.  Ten dokument standaryzacyjny stanowić ma docelowo uzupełnienie wymagań technicznych zawartych w przepisach prawa i określić właściwości krytyczne  ochrony przed nadmiernym pogłosom.

Ochrona przed nadmiernym pogłosem jest elementem wymagania podstawowego zawartego w: DYREKTYWA RADY NR 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 w sprawie zbliżenia przepisów prawnych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych . W dokumencie interpretacyjnym do wymagania nr 5 ochrona przed hałasem jest katalog rodzajów hałasów przed którym należy chronić użytkowników obiektu budowlanego. 

W rozumieniu wymagania podstawowego " Ochrona przed hałasem", dotyczy:

ochrony przed hałasem powietrznym zewnętrznym,

ochrony przed hałasem powietrznym przenikającym między pomieszczeniami,

ochrony przed hałasem uderzeniowym,

ochrony przed hałasem wytwarzanym przez wyposażenie techniczne,

ochrony przed hałasem spowodowanym nadmiernym pogłosem,

ochrony środowiska przed hałasem wytwarzanym przez źródła usytuowani wewnątrz obiektów lub towarzyszące obiektom.

 

W praktyce  zakres powyższej ochrony przed hałasem  przekłada się na wymagania techniczne oraz właściwości krytyczne  przestrzeni  użytkowej i elementów budynków. Na terenie Polski ochrona przed hałasem dla wszystkich hałasów oprócz nadmiernego pogłosu była już ustalona w latach poprzednich poprzez odpowiedni zapisy w  warunkach technicznych. Dopiero nowelizacja warunków technicznych  w roku 2009 wprowadza punktu 5 paragrafu 326 warunków technicznych ( Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461) o ochronie przed nadmiernym pogłosem. Panująca w branży Akustyka w Architekturze polska kultur techniczna związana  z określaniem akustycznych właściwości krytycznych (wskaźniki oceny wartości progowe ) związana jest z Polską Normą jako źródłem wiedzy technicznej wskazywanym przez prawodawcę do stosowania w celu należytego wypełnienia wymagań przepisu. Taki stan istnieje nadal i po zmianie ustawy prawo o normalizacji minister ds. budownictwa powołał w warunkach technicznych dwie Polskie Normy zawierające akustyczne właściwości krytyczne obiektów budowlanych.

Dla określenia zasad ochrony przed nadmiernym pogłosem w roku 2009 założona została w KT 253 karta nowego tematu i ruszyły prace nad Polską Normą. Aktualnie dokument kończy fazę ankiety powszechniej ( zakończenie 30 stycznia 2014) i przejdzie ostatnie etapy do opublikowania w PKN. Ta Polska Norma jak dwie części powołane w warunkach technicznych zawiera również wymagania dla budynków biurowych.

Zakres wymagań technicznych dla budynków biurowych i pomieszczeń jest niewielki.  Określono  maksymalny czas pogłosu  "T"  w pomieszczeniach ze względu na ograniczenie hałasu pogłosowego dla  pokoi biurowych i innych pomieszczeń o zbliżonej funkcji. Podano również wymaganie minimalnej chłonność akustyczna pomieszczenia  "A"  odniesionej do 1 m2 rzutu pomieszczenia. Wymaganie przyjęte ze względu na ograniczenia hałasu pogłosowego w biurach wielkoprzestrzennych, i otwartych pomieszczenia do prac administracyjnych (tzw. „open space”) oraz innych pomieszczeń o zbliżonej funkcji do których zalicza się centra obsługi telefonicznej.

Do decyzji ministra ds, budownictwa zostaje decyzja czy ta Polska Norma zostanie powołana w warunkach technicznych do stosowania w celu wypełnienia wymagań przepisu czy będzie tylko elementem wiedzy technicznej do fakultatywnego użytku. Sam fakt opublikowania dokumentu w PKN   nie powoduje skutków prawnych, nie nakłada obowiązków na uczestników procesu budowlanego.


2.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz