Inter-bud Fabryczna - duży

Bilans I półrocza 2012 dla firmy GTC

Zdjęcie przedstawia Platinium Business Park
Zdjęcie przedstawia Platinium Business Park
GTC przedstawiło bilans wyników za II kwartał 2012 r. Największym sukcesem jest wzmocnienie pozycji gotówkowej firmy oraz przygotowanie do obniżenia zadłużenia.

Firma GTC w II kwartale br. wzmocniła pozycję gotówkową firmy oraz przygotowała się do obniżenia zadłużenia. Wpływ na to miała m.in. udana emisja akcji - liczba zapisów na akcje GTC niemal dwukrotnie przekroczyła liczbę oferowanych akcji. Firma uzyskała z emisji ok. 445 mln PLN (nie uwzględniając kosztów oferty).

Na obniżenie zadłużenia duży wpływ miało zawarcie wstępnej umowy, pomiędzy spółkami zależnymi z Grupy GTC oraz Grupy Allianz Real Estate, dotyczącej sprzedaży Platinium Business Park. W myśl jej postanowień obiekt, składający się z 5 budynków o łącznej powierzchni 56 000 m kw., ma zostać sprzedany za 171-173 mln EUR - ostateczne zamknięcie transakcji przyniesie GTC ok. 60 mln EUR wolnej gotówki.

Przychody z wynajmu w II kwartale br. wzrosły o 3 proc. w porównaniu z I kwartałem. Zysk brutto z działalności operacyjnej wyniósł 25 mln EUR (tak samo jak w II kwartale 2011 r. oraz 8 proc. więcej niż w I kw. 2012 r.). Istotnym osiągnięciem opisywanego okresu jest również zmniejszenie kosztów sprzedaży oraz kosztów administracyjnych o 39 proc.

Projekty firmy ukończone w drugim kwartale to otwarta Galleria Burgas w Bułgarii oraz ukończony piąty budynek Platinium Business Park w Warszawie. Poza tym w danym okresie warszawski Corius otrzymał certyfikat LEED Gold, w kategorii Core and Shell.


0.0
Napisz pierwszy komentarz
Interbiuro - duży
mantra