Forbo pod logo

GTC przedłużyła zapadalność obligacji

Firma GTC przedłużyła zapadalność istniejących obligacji poprzez emisję nowych o wartości nominalnej 206 mln zł.


Global Trade Centre S.A. przedłużyła zapadalność obligacji, głównie podlegających wykupowi w 2014 r., poprzez emisje nowych, o łącznej wartości ponad 50 mln euro (206 mln zł.). Propozycja ta skierowana została do niektórych inwestorów instytucjonalnych.

Spółka wyemitowała obligacje o wartości nominalnej 206 mln zł., które podlegać będą wykupowi w trzech transzach w latach 2017-2018. Ostateczny wykup zaplanowany jest na 30 kwietnia 2018 r.

Firma nabyła także dodatkowe obligacje o wartości blisko 17 mln euro. Na celu ma ich umorzenie.

GTC działa zgodnie z planem o poprawie płynności finansowej i pozycji Spółki. Wcześniej firma pozyskała 100 mln euro z emisji akcji oraz 60 mln euro ze sprzedaży kompleksu Platinium Business Park w Warszawie. Program przygotowany przez GTC najwyraźniej przynosi oczekiwany  skutek. GTC będzie nadal działać zgodnie z przyjętym planem, który uwzględnia również realizację wybranych kluczowych projektów – potwierdza Erez Boniel, Dyrektor Finansowy GTC.


0.0
Napisz pierwszy komentarz
Everspace II
mantra