Park Project II

Poprawa sytuacji finansowej GTC

Platinium Business Park
Platinium Business Park
Wyniki finansowe GTC za III kwartał oraz okres dziewięciu miesięcy 2012 r. wskazują na poprawę sytuacji finansowej.

Firma Globe Trade Centre S.A., jeden z czołowych deweloperów w Europie, opublikowała swoje wyniki finansowe za III kwartał oraz dziewięć miesięcy 2012 r. Sprawozdanie spełnia Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (IFRS) i jest zaprezentowane w euro.

III kwartał odznaczył się przychodami z wynajmu wynoszącymi 34 mln euro, co oznacza wzrost o 3% w stosunku do poprzedniego kwartału, oraz zyskiem brutto z działalności operacyjnej pozostającym na poziomie 24 mln euro. Dzięki ograniczeniu kosztów sprzedaży i administracyjnych oraz kosztów finansowych zysk - przed opodatkowaniem i odpisami aktualizującymi wartość nieruchomości i projektów mieszkaniowych - wyniósł 6 mln euro. W analogicznym okresie w zeszłym roku odnotowano 10 mln euro straty. Odpisy aktualizujące wartość nieruchomości i projektów mieszkaniowych wyniosły 29 mln euro, co wynika przede wszystkim ze sprzedaży trzech centrów handlowych w Rumunii oraz ujemnego przeszacowania wartości niektórych aktywów, w związku ze zmianami warunków rynkowych.

GTC zanotowało postępy w realizacji trzyletniego planu strategicznego na lata 2012-2014 r. Doszło do zakończenia sprzedaży czterech budynków Platinium Business Park, co wygenerowało 44 mln wolnej gotówki. Zaplanowano także sprzedaż piątego budynku na I kwartał 2013 r., co przyniesie 16 mln euro. GTC przedłużyła na lata 2017-2018 zapadalność obligacji o wartości 50 mln euro i wykupiło obligacje o wartości 17 mln euro, w celu ich umorzenia. Spółka zawarła także wiążącą umowę dotyczącą sprzedaży trzech małych centrów handlowych w Rumunii („NCC”), co ma wpłynąć na poprawę wyników operacyjnych. Firma stała się też jedynym właścicielem Galerii Wilanów, odkupując od Polnord pozostałe 50% udziałów.

Najważniejszymi wydarzeniami w ciągu dziewięciu miesięcy 2012 r. jest utrzymanie zysku brutto z działalności operacyjnej na poziomie 71 mln euro w stosunku do analogicznego okresu w roku 2011, pomimo sprzedaży Galerii Mokotów oraz utrzymanie marży brutto na wynajmie na poziomie 73% i uzyskanie 3% marży brutto na sprzedaży. Istotnym jest również wzrost wskaźnika wynajęcia powierzchni komercyjnych do 90% z 87% w tym samym okresie w roku poprzednim. Zysk przed opodatkowaniem i odpisami aktualizującymi wartość nieruchomości i projektów mieszkaniowych w ciągu dziewięciu miesięcy 2012 r. wyniósł 7 mln euro (w analogicznym okresie 2011 r. odnotowano stratę w wysokości 15 mln euro), co spowodowane było ograniczeniem kosztów sprzedaży i administracyjnych oraz kosztów finansowych. Słabe warunki ekonomiczne w Rumunii doprowadziły do ujemnego przeszacowania wartości nieruchomości na poziomie 39 mln euro. GTC odnotowało zysk z rewaluacji na poziomie 17 mln euro dzięki sprzedaży budynków Platinium Business Park I-IV oraz zakończeniu budowy obiektów Platinium Business Park V i Corius.

Mamy za sobą kolejny ważny okres. Po udanej emisji akcji, GTC podjęła kolejne działania mające na celu poprawę struktury bilansu oraz wyników operacyjnych. Pod koniec października, Spółka sfinalizowała sprzedaż Platinium Business Park, a także pomyślnie przedłużyła na lata 2017-2018 terminy zapadalności obligacji o wartości 50 mln euro – powiedział Alain Ickovics, Przewodniczący Rady Nadzorczej GTC S.A.


0.0
Napisz pierwszy komentarz
ADAC
mantra