Interbiuro - duży

Polnord obniżył zadłużenie

Spółka Polnord wykupiła i obniżyła krótkoterminowe zadłużenie z tytułu obligacji.

O 241,7 mln zł Spółka Polnord obniżyła zadłużenie krótkoterminowe. Działania te są zgodne z założeniami strategii firmy dążącej do poprawy i obniżenia struktury zadłużenia.

W listopadzie na stanowisko prezesa zarządu powołany został Piotr Wesołowski. Wiceprezesem został Tomasz Sznajder. Nowy zarząd wdraża nową strategię, opartą głównie o obniżenie zadłużenia. Od początku 2012 r. spółka wykupiła, ze środków własnych, wszystkie obligacje z datą wykupu przypadającą na koniec 2012 r. o wartości nominalnej łącznej 241,7 mln. 120 mln zł stanowiły obligacje zamienne na akcje. Polnord wyemitował również obligacje zwykłe z terminem zapadalności w 2015-2016 r. o wartości nominalnej 201 mln zł. Działania te pozwolą na zapewnienie w ciągu najbliższych 3-4 lat stabilnego finansowania.

Wykup obligacji z terminem zapadalności w roku 2012 oraz konwersja części krótkoterminowego zadłużenia na długoterminowe spowodowało spadek udziału krótkoterminowego długu w całkowitym zadłużeniu Polnordu. Wszystkie te działania pozwalają w pełni kontrolować zadłużenie i zapewnić stabilność finansową Spółki, co jest kluczowym czynnikiem przy planowaniu nowych projektów – mówi Prezes Polnordu, Piotr Wesołowski - Portfel nowych inwestycji wygląda bardzo dobrze. W Trójmieście pozyskaliśmy już dwa projekty, w sprawie trzeciego toczą się rozmowy. W Warszawie finalizujemy negocjacje dotyczące wspólnego projektu ze Spółką MS Waryński Development S.A., prowadzimy zaawansowane rozmowy dotyczące Portu Praskiego, a także chcemy pozyskać nowy projekt mieszkaniowy na obrzeżach miasta. Również w Krakowie negocjujemy duży projekt.


0.0
Tagi: Polnord
Napisz pierwszy komentarz
Interbiuro - duży
mantra