Inter-bud Fabryczna - duży

129 mln euro przychodów GTC

Kompleks Platinium Business Park w Warszawie
Kompleks Platinium Business Park w Warszawie
Firma GTC opublikowała wyniki finansowe za 2012 rok. Przychody z wynajmu pozostały na stałym poziomie.

Globe Trade Centre S.A. w 2012 roku zrealizowała 35 proc. planu sprzedaży aktywów, przygotowanego na lata 2012-2014. Dodatkowo, spółka, poprzez emisję akcji w czerwcu, pozyskała 100 mln euro.

Przychody z wynajmu oraz z tytułu usług wyniosły 129 mln euro, taką samą wartość jak w 2011 roku. Ujemne przeszacowanie wartości nieruchomości netto osiągnęło wysokość 115 euro, co było związane głównie z oczekiwanym spadkiem stawek czynszów. Wskaźnik LTV zmniejszył się z poziomu 60 proc. w 2011 roku do 53 proc.

Rok 2012 był pełen wyzwań, jednak udało się nam wdrożyć dużą część naszej strategii, jednocześnie poprawiając wyniki operacyjne i finansowe. Poziom posiadanej przez GTC gotówki zwiększył się znacząco dzięki udanej emisji akcji oraz sprzedaży Platinium Business Park. Na nasz bilans pozytywnie wpłynęło też przedłużenie o 3,5 roku, na lata 2017-2018, zapadalności obligacji o wartości 73 mln euro. Poprawie wyników operacyjnych oraz poziomu przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej sprzyjało również ograniczenie kosztów sprzedaży, administracyjnych oraz finansowych. Równocześnie, udało się nam wynająć ponad 58 000 mkw. powierzchni biurowych i handlowych, a także przedłużyć lub odnowić wcześniejsze umowy wynajmu, dotyczące 67 000 mkw. Biorąc pod uwagę obecną sytuację rynkową, powinno to być postrzegane jako duże osiągnięcie. W 2013 rok wchodzimy silniejsi, a naszym celem jest dalsze zwiększanie płynności i zmniejszanie zadłużenia, co umożliwi nam wypełnianie zobowiązań finansowych oraz zapewni finansowanie nowych inwestycji. Są wśród nich trzy centra handlowe - dwa w Warszawie oraz jedno w Belgradzie, jak również budynek biurowy w Bukareszcie - skomentował Alain Ickovics, Przewodniczący Rady Nadzorczej GTC S.A.

Największą transakcją GTC w 2012 roku była sprzedaż Platinium Business Park za 173 mln euro. Nabywcą była Grupa Allianz Real Estate. Dodatkowo spółka ukończyła i rozpoczęła komercjalizację biurowca Corius, należącego do kompleksu Okęcie Business Park.


0.0
Napisz pierwszy komentarz
Park Project II
mantra