Giant

EKO Nowe wersje zielonych certyfikatów

W tym roku w życie wchodzą nowe wersje certyfikatów ekologicznych: BREEAM International 2013 oraz LEED v4.

Wielokryterialne systemy certyfikacji BREEAM i LEED na stałe zagościły na polskim rynku nieruchomości komercyjnych. Oferują one kompleksową ocenę budynku, uwzględniając nie tylko jego aspekty ekologiczne, ale również ekonomiczne i społeczne.

System certyfikacji BREEAM pochodzi z wielkiej Brytanii i ustanowiony został przez BRE Global. Co kilka lat założenia systemu są uaktualniane, aby wzbudzać innowacyjność i dążyć do najlepszych praktyk prośrodowiskowych. Najnowsza wersja, BREEAM International 2013, powstała na bazie BREEAM Europe Commercial 2010 oraz BREEAM International Bespoke 2009. Szkic nowej wersji został przedstawiony w listopadzie 2012 roku, a następnie poddany rewizji przez szereg ekspertów i wprowadzony w życie z początkiem czerwca 2013 roku. BREEAM International 2013 odnosi się jedynie do budynków nowopowstających: biurowców, obiektów handlowych, magazynowych oraz mieszkalnych. W ramach nowych wymogów dokonano zmian między innymi w ocenie wydajności energetycznej, zużycia wody, zarządzania obiektem, zarządzania odpadami czy też w ocenie wykorzystanych materiałów i produktów. Wprowadzono także szersze możliwości dostosowania projektu i procesu realizacji do lokalnych warunków.

Certyfikacja LEED została ustanowiona przez U.S. Green Building Council (USGBC) w 2000 roku. Podobnie jak w przypadku systemu BREEAM, wymogi LEED są aktualizowane, aby sprostać zmianom zachodzącym na rynku i zachęcać do innowacyjności. Najnowsza wersja, LEED v4, zostanie wprowadzona w listopadzie bieżącego roku podczas Greenbuild International Conference and Expo. W ramach nowej wersji zostaną zaostrzone wymogi techniczne oraz wprowadzone nowe kryteria. Certyfikacja LEED v4 będzie adresowana do szerszego grona odbiorców niż poprzednia wersja systemu.

Wcześniejsze wersje systemów certyfikacji BREEAM i LEED zostały szeroko opisane w dwóch edycjach publikacji VADEMECUM, przygotowanych przez zespół e-biurowce.pl. Zmiany wprowadzone przez nowe wersje certyfikatów BREEAM i LEED już wkrótce - końcem roku - zostaną przedstawione w trzecim wydaniu Vademecum - Zielone budynki: Punkty a ocena.


0.0
Tagi: BREEAM LEED
Napisz pierwszy komentarz