Kinnarps Polska Sp. z o.o.

Dewaluacja portfela wpływa na wyniki finansowe GTC

Platinium Business Park
Platinium Business Park
Globe Trade Centre S.A. przedstawia wyniki finansowe za trzeci kwartał i pierwsze dziewięć miesięcy 2013 roku.

Jak wynika z danych przedstawionych przez GTC, przychody z najmu oraz z tytułu usług wyniosły w trzecim kwartale 30 mln euro, czyli o 4 mln mniej niż w analogicznym okresie 2012 roku. Spowodowane jest to sprzedażą Platinium Business Park oraz obniżeniem stawek wynajmu w segmencie biurowym w Polsce i na Węgrzech. W skali pierwszych dziewięciu miesięcy 2013 roku przychody uplasowały się na poziomie 89 mln euro, co oznacza spadek o 9 mln euro w porównaniu do pierwszych dziewięciu miesięcy roku poprzedniego.

 

Na stabilnym poziomie natomiast odnotowano zysk przed opodatkowaniem, kosztami programu opcji menadżerskich i odpisami aktualizującymi wartość nieruchomości. Wyniósł on 7 mln euro w trzecim kwartale, czyli tyle, co w trzecim kwartale 2012 roku. W kontekście pierwszych dziewięciu miesięcy wzrósł on z 10 mln euro do 14 mln euro.

 

GTC informuje również o wzroście marży brutto na działalności operacyjnej z 71 proc. w trzecim kwartale ubiegłego roku do 74 proc. w odpowiednim okresie 2013 roku. Co więcej, koszty finansowe spadły do poziomu 10 mln euro z 13 mln odnotowanych w trzecim kwartale 2012 roku, co spowodowane jest zmniejszeniem poziomu zadłużenia w wyniku wykupu obligacji i spłaty kredytów.

 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (po spłacie odsetek) po 9 miesiącach 2013 roku osiągnęły poziom 23 mln euro, czyli o 5 mln euro mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, czego powodem była sprzedaż Platinium Business Park, która wygenerowała 5 mln euro w pierwszej połowie 2012 roku. Stan środków pieniężnych, ich ekwiwalentów i depozytów uplasował się na poziomie 103 mln euro.

 

Trzeci kwartał przebiegał zgodnie z naszymi oczekiwaniami - powiedział Alain Ickovics, Prezes Zarządu GTC. Dokonaliśmy dalszej poprawy wyników operacyjnych i realizowaliśmy naszą strategię sprzedaży aktywów. Wyniki operacyjne GTC we wszystkich aspektach wykazują poprawę w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Sprzedaż Galerii Kazimierz jest zgodna z naszą strategią odświeżania portfolio poprzez sprzedaż dojrzałych aktywów i zastępowania ich nowymi projektami oferującymi atrakcyjny zwrot z zainwestowanych środków. Spółka spłaca zadłużenie co pozwoliło na obniżenie wskaźnika LTV do 55% na koniec września. Jesteśmy usatysfakcjonowani tym co do tej pory osiągnęliśmy, ale wciąż mamy wiele pracy przed sobą. Naszym priorytetem w chwili obecnej są trzy wielkopowierzchniowe projekty handlowe, które rozwijamy jednocześnie w Warszawie i w Belgradzie. Przygotowujemy się także do spłaty obligacji zapadających w przyszłym roku – zapowiedział.

 

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IFRS).


0.0
Napisz pierwszy komentarz
mantra