Assa Abloy

Obligacje Ghelamco dla inwestorów indywidualnych

Plac Europejski - inwestycja Ghelamco w Warszawie przy kompleksie Warsaw Spire
Plac Europejski - inwestycja Ghelamco w Warszawie przy kompleksie Warsaw Spire
Ghelamco po raz pierwszy wyemituje obligacje skierowane do inwestorów indywidualnych. Ich wartość wyniesie do 250 mln zł. Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na realizację projektów w sektorze nieruchomości na terenie Polski.

Oferta przeprowadzana jest w ramach II Programu Publicznych Emisji Obligacji o łącznej wartości do 250 mln zł. Pierwsza transza obejmie 500 000 obligacji o łącznej wartości emisyjnej 50 mln zł. Cena emisyjna jednej obligacji została ustalona na poziomie 100 zł i będzie ona stała w całym okresie sprzedaży. Odsetki od obligacji będą płacone co pół roku. Oprocentowanie oferowane przez spółkę oparte jest o stopę WIBOR 6-miesięczny, powiększoną o marżę w wysokości 3,50 proc. Oferowane papiery zostaną wyemitowane na 4,5 roku z terminem wykupu przypadającym w czerwcu 2019 roku. Zabezpieczenie obligacji stanowi poręczenie firmy Granbero Holdings Limited, kontrolującej wszystkie spółki projektowe Grupy Ghelamco w Polsce.

 

Zapisy na obligacje Ghelamco Invest sp. z o.o., kierowane do inwestorów indywidualnych trwają od 26 listopada do 9 grudnia 2014 r. Spółki zamierza wprowadzić obligacje do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW jeszcze w roku 2014.

 

Globalnymi Koordynatorami II Programu Publicznych Emisji Obligacji są UniCredit CAIB Poland S.A. oraz Bank Pekao S.A. Oferującym jest UniCredit CAIB Poland S.A.

 

Inwestorzy Indywidualni będą mogli nabyć obligacje pierwszej emisji w sieci: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A., Domu Maklerskiego Pekao, Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o., Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. oraz Domu Maklerskiego mBanku S.A.

 

Ze względu na dynamiczny rozwój Grupy Ghelamco w Polsce i kolejne planowane inwestycje, zależy nam na uzyskaniu dostępu do szerszego finansowania – mówi Jarosław Jukiel, Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu Ghelamco Invest – Ghelamco historycznie wyemitowało 17 emisji obligacji skierowanych do inwestorów instytucjonalnych i pozyskało ponad 1 miliard zł, z czego obligacje na 0,5 miliarda zł zostały wykupione po zrealizowaniu projektów. Ostatnio przeprowadzone emisje, wraz z finansowaniem bankowym, pozwoliły nam finansować ważne inwestycje biurowe, takie jak: Senator, Mokotów Nova, T-Mobile Office Park oraz Warsaw Spire czy też nabycie gruntów pod nowe inwestycje i prowadzenie prac przygotowawczych kilku kolejnych projektów – dodaje Jarosław Jukiel.

 

Wpływy z emisji posłużą realizacji projektów Ghelamco na terenie Polski. Zostaną przeznaczone na zakup nowych gruntów, przygotowanie i realizację kolejnych projektów, a także wydłużenie finansowania udzielonego spółkom projektowym w sektorze nieruchomości realizowanych przez spółki należące do Grupy Ghelamco.

 

Nasze inwestycje od lat tworzą przyjazne środowisko pracy i kreują przestrzeń miejską stolicy i innych polskich miast mówi Jarosław Zagórski, Dyrektor Handlowy i Rozwoju Ghelamco Poland. W naszych budynkach dostarczyliśmy 500 000 mkw. powierzchni, a wartość projektów sprzedanych w Polsce osiągnęła przeszło 5 miliardów złotych. Nasze projekty cieszą się zaufaniem największych polskich i międzynarodowych firm, które od lat wybierają nasze budynki na swoje siedziby. Projekty takie jak Senator czy T-Mobile Office Park na stałe wpisały się już w biznesowy krajobraz stolicy, a powstający właśnie na warszawskiej Woli kompleks Warsaw Spire to unikalna, pierwsza w Polsce inwestycja harmonijnie łącząca funkcje publiczne i biznesowe. Nasza strategia opiera się na przygotowywaniu projektów, które nie tylko dostarczają nowoczesne przestrzenie biurowe, ale stają się również elementem tkanki miejskiej, rewitalizując lub tworząc przestrzenie publiczne mówi Jarosław Zagórski.


0.0
Tagi: Ghelamco
Napisz pierwszy komentarz