Inter-bud Fabryczna - duży

Kardan N.V. inwestuje w akcje GTC

Firma Globe Trade Centre wyemitowała Akcje Oferowane w celu zmniejszenia zadłużenia firmy. Inwestor mógł liczyć na największego udziałowca, Kardan N.V., który potwierdził zaufanie do planów biznesowych spółki.

Kardan N.V., będąca spółką zależną GTC Real Estate Holdings B.V.,  zainwestowała ok. 28,7 milionów EUR dokonując zapisu na ok. 27,75 milionów akcji GTC (co stanowi 27,75 proc. oferty GTC).  Firma skorzystała przy tym z prawa poboru akcji nowej emisji, co oznacza zagwarantowane prawo do wykupienia akcji nowej emisji, proporocjonalnie do liczby posiadanych akcji.

GTC wyemitowało Akcje Oferowane celem zmniejszenia zadłużenia firmy. Działanie Kardan pokazuje duże zaufanie do spółki GTC. Jak mówi Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu GTC, Erez Boniel: Dokonanie zapisu przez Kardan potwierdza zaufanie do planu biznesowego Spółki i może wskazywać na powodzenie emisji akcji z prawem poboru.

Szczegółowych informacji dotyczących zapisów na Akcje Oferowane należy szukać na stronach GTC.


0.0
Napisz pierwszy komentarz
Park Project II
mantra