Giant

150 tys. zatrudnionych w nowoczesnych usługach biznesowych

|
Polska to trzeci kraj na świecie pod względem zatrudnienia w centrach usług biznesowych
Polska to trzeci kraj na świecie pod względem zatrudnienia w centrach usług biznesowych
W Polsce w ostatnim dziesięcioleciu branża BSS prężnie się rozwijała. Obecnie największa liczba firm działa w branży IT, z kolei centra usług wspólnych zatrudniają najwięcej.

Pozycję najdynamiczniej rozwijającego się sektora polskiej gospodarki utrzymuje sektor nowoczesnych usług dla biznesu. Przygotowany przez PAIiIZ oraz Hays Poland raport objął 659 firm świadczących usługi BSS (Business Services Sector). Obecnie zatrudnionych w tych firmach jest ponad 150 tysięcy osób. Najwięcej, bo 36 proc. z przebadanych firm świadczy usługi z obszaru IT. Drugi wynik uzyskały centra usług wspólnych (SSC) 33 proc., trzeci firmy z sektora BPO (Business Process Outsourcing) z 20 proc., natomiast najmniejszą grupę stanowiły centra badawczo-rozwojowe 11 proc.

 

Biorąc pod uwagę ilość pracowników, najwięcej znalazło zatrudnienie w centrach usług wspólnych 57,5 tysiąca (39 proc.). Pozostałe miejsca zajęły kolejno sektory: BPO 42,6 tysiąca pracowników (28 proc.), centra IT 34,7 tysiąca (22 proc.), oraz centra badawcze B+R 15,3 tys. (11 proc.).

 

Jak podaje Michał Młynarczyk, dyrektor zarządzający Hays Poland/CEE w Polsce ostatnie lata oznaczały dla branży nowoczesnych usług coroczny przyrost zatrudnienia na poziomie 15-20proc. W najbliższych latach spodziewamy się dalszego rozwoju sektora, który stanie się jedną z głównych gałęzi polskiej gospodarki, dorównując pod względem generowanego zatrudnienia motoryzacji – mówi Młynarczyk i przypomina Obecnie jesteśmy trzecim krajem na świecie pod względem zatrudnienia w centrach usług biznesowych.

 

Jak rozlokowane są centra usług biznesowych na terenie Polski? 659 przebadanych centrów usług biznesowych jest zlokalizowanych w 23 miastach. Pod względem liczby firm przoduje Warszawa (133), po niej Aglomeracja Górnośląska (83), na trzecim miejscu znajduje się Kraków (78). Biorąc zaś pod uwagę ilości pracowników, liderem jest stolica małopolski z ponad 30 tysiącami zatrudnionych (jedna piąta wszystkich pracowników centrów usług w Polsce). Drugie miejsce zajmuje Warszawa – 27,4 tysiące osób i 18 proc. ogółu, trzecie – Wrocław 23 tysiące i 15 proc.

 

Dzięki nowoczesnym usługom dla biznesu w ponad 650 centrach z kapitałem polskim i zagranicznym pracę znalazło z górą 150 tysięcy osób. Rozwój sektora jest papierkiem lakmusowym polskiej gospodarki. Tania siła robocza o atrakcyjności inwestycyjnej Polski decydowała 15-20 lat temu. Teraz, to jakość pracowników, poziom edukacji, stabilizacja gospodarcza i wzrost rynku czynią Polskę silną. Te same czynniki kształtują popyt centów usług dla biznesu w Polsce – komentuje raport prezes PAIiIZ Sławomir Majman.

 


0.0
Napisz pierwszy komentarz