Kulturalny biznes

|
Pasaż Pokoyhof jest miejscem otwartym na inicjatywy kulturalne
Współczesny biznes coraz częściej pełni rolę sponsora czy mecenasa kultury. Czy inwestycja w sztukę się opłaca?

Dorbud wspiera także inne inicjatywy artystyczne. Firma m.in. współorganizowała wraz z Muzeum Narodowym w Krakowie wystawę prezentującą instalację Leona Tarasewicza, a także przyczyniła się do powstania instalacji artystycznej Ludwiki Ogorzelec pt.: ”Napięcie intelektualne”.

Na tym jednak nie koniec przedsięwzięć podjętych przez Dorbud w celu wspierania kultury i sztuki. Wartym uwagi, autorskim projektem firmy jest kalendarz artystyczny, wykorzystujący prace polskich utalentowanych artystów młodego lub średniego pokolenia. Jest to forma promocji ciekawych zjawisk sztuki współczesnej, a także szansa dla młodych artystów na zaprezentowanie swoich umiejętności. Co roku w kalendarzu przedstawiane są dokonania innego artysty, a wśród twórców, którzy przygotowali swoje kolekcje na potrzeby kalendarza artystycznego Dorbud znaleźli się m.in. Maurycy Gomulicki, Grzegorz Drozd czy Jakub Ciężki. 

 

Biurowiec otwarty na sztukę

 

W centrum Wrocławia znajduje się 6-kondygnacyjny budynek Pasaż Pokoyhof, który oferuje nie tylko powierzchnię biurową i usługową, ale także miejsce otwarte na różne inicjatywy kulturalne. W poszczególnych częściach obiektu dostępne są elastyczne przestrzenie, które pozwalają na organizację wielu wydarzeń, od dużych koncertów po kameralne spotkania. W Pasażu miały miejsce koncerty, wystawy, pokazy mody, przedstawienia czy interaktywna projekcja grafiki podczas Nocy Muzeów. Festiwal Nowe Horyzonty, Musica Polonica Nova, Avant Art Festiwal, Centrum Sztuki Wro, Wrocław Europejska Stolica Kultury 2016 czy Kawa Festival to inicjatywy kulturalne, które gościły właśnie w tym obiekcie. 

 

Sztuka w przestrzeni publicznej

 

Na rzecz kultury aktywnie działa także inny deweloper – grupa Ghelamco. Jako mecenas sztuki firma działa poprzez fundację „Sztuka w mieście”. Została ona powołana do realizacji działań nastawionych na podniesienie jakości tkanki miejskiej. Ma się ono dokonać poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw kulturalnych odbywających się w miejskiej przestrzeni publicznej, a także dzięki organizacji różnych wydarzeń dla lokalnej społeczności. Wg założeń fundacji promowanie społecznej aktywności kulturalnej czy zainteresowanie ludzi sprawami sztuki, nauki, ochrony dóbr kultury itp. to sposób na kształtowanie postawy obywatelskiej aktywności. 

Dla firmy Ghelamco estetyka przestrzeni publicznej ma duże znaczenie. Belgijski deweloper w postaci murali artystycznych wprowadził sztukę w tkankę miejską Warszawy. Są one także wspaniałą ozdobą i uzupełnieniem przestrzeni Placu Europejskiego znajdującego się przy biurowcu Warsaw Spire. Do współpracy przy tym projekcie zostało zaproszone Good Looking Studio i dwóch wybitnych artystów: François Schuiten oraz Rafał Olbiński. To właśnie grafiki autorstwa znanych artystów sprawiają, że murale zyskują miano dzieł sztuki. Co więcej często stają się one ciekawymi punktami na artystyczno-kulturalnej mapie miasta. 

Wspominając Plac Europejski nie sposób nie zwrócić uwagi na Galerię Art Walk. Stanowi ona nowe miejsce dla sztuki w mieście i jest w pełni zintegrowana z otaczającą przestrzenią publiczną na placu Europejskim. Galeria został stworzona zgodnie z koncepcją firmy Ghelamco która zakłada wpisanie sztuki w codzienne życie miasta. Art Walk ma łącznie 57 m długości i składa się z 20 segmentów. Każdy segment posiada „okno” na wewnętrzną galerię. Za projekt Art Walk odpowiada Mac Stopa z pracowni Massive Design. Konstrukcja galerii pozwala na całoroczne eksponowanie obrazów, rzeźb i instalacji artystycznych. Art Walk jest miejscem, które służy upowszechnianiu prac artystów, a mieszkańcom i turystom stwarza szansę obcowania ze sztuką poza przestrzeniami muzeów czy galerii. 

 

 

Biznes, również ten z branży nieruchomości, coraz chętniej wspiera kulturę. Wśród osób związanych z biznesem wzrasta świadomość znaczenia kultury dla jakości ich działań. Dziś inwestycja w sztukę nie jest oceniana jedynie w kategoriach skutecznej formy działań public relations. Wiąże się ona z udziałem firmy w życiu społecznym i jej wpływem na rozwój kulturalny lokalnej zbiorowości. Inwestycja w kulturę to przykład Corporate Cultural Responsibility, które staje się coraz bardziej popularnym działaniem polskich firm. 

 

  • 1
  • 2

5.0
Napisz pierwszy komentarz