Giant

Beata Kuczek-Maruta Opinia o: PHN na giełdzie

Spółka Polski Holding Nieruchomości zadebiutuje na giełdzie jeszcze w tym kwartale. przeczytaj cały artykuł >

Niedawno Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Sprzedaż przez Skarb Państwa pakietu akcji tej spółki ruszyła.

Jeszcze w okresie poprzedzającym oficjalne rozpoczęcie oferty powstały wątpliwości dotyczące niejawności oferty, o której przedstawiciele Ministerstwa Skarbu nie chcieli się dokładniej wypowiadać ze względu na to, że oferta ta w części zaadresowana była do inwestorów zagranicznych (amerykańskich i kanadyjskich). Z kolei obecnie każdy inwestor zainteresowany spółką, który odwiedzi jej stronę internetową, napotka komunikat dotyczący tego, iż akcje spółki nie są instrumentem dopuszczonym do obrotu na rynkach zagranicznych, w tym w USA, Kanadzie, Japonii, Australii oraz innych państw Unii Europejskiej, a ich nabycie przez inwestorów zagranicznych będzie możliwe jedynie w granicach, w jakich lokalne przepisy kraju inwestora to dopuszczają.

Obostrzenia te pokazują, że mimo globalnego charakteru gospodarki krajów rozwiniętych, coraz większej integracji prawnej rynków i wysiłku wkładanego w znoszenie barier inwestycyjnych, nadal status krajowy lub zagraniczny emitenta czy inwestora ma znaczenie. Emitenci chcący zachęcić inwestorów zagranicznych muszą przestrzegać reguł inwestycyjnych obowiązujących w krajach do których adresowana jest oferta, a jednocześnie dbać o skrupulatne przestrzeganie prawa polskiego, a także zachować wymaganą poufność informacji zapewniając jednocześnie wszystkim inwestorom równy dostęp do tych informacji.


4.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz