Top Woman in Real Estate

Polska europejskim liderem

|
Na mocną pozycję Polski składa się kilka czynników
Na mocną pozycję Polski składa się kilka czynników
Do końca roku firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu z kapitałem zagranicznym w głównych polskich miastach będą zajmować 1 mln mkw. powierzchni biurowej.

Niewątpliwie Polska jest atrakcyjną lokalizacją dla firm z rynku nowoczesnych usług dla biznesu.  Do końca tego roku zatrudnienie w tym sektorze przekroczy 100 tysięcy osób – tak wynika z raportu dotyczącego rynku nowoczesnych usług dla biznesu, przygotowanego przez Jones Lang LaSalle we współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych (Invest in Poland), Związkiem Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL) oraz firmą Ernst & Young i Hays Poland.

Pozytywne dane, co oczywiste, mają przełożenie na pozycję Polski na światowym rynku. Z raportu Jones Lang LaSalle wynika, że Kraj nad Wislą zajmuje siódme miejsce w świecie biorąc pod uwagę przyrost zatrudnienia w sektorze w latach 2008-2011 oraz trzecie pod względem przyrostu zatrudnienia w samych centach usług wspólnych w latach 2003-2011. Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w centra w Polsce w okresie 2003-2011 oraz liczba stworzonych miejsc pracy plasuje kraj na trzecim miejscu globalnie. Polska ustępuje jedynie Indiom i Malezji.

- Mekką outsourcingu są Indie, z którymi od lat konkurujemy, jednak w przypadku centrów usługowych wymagających skomplikowanych procesów inwestorzy w pierwszej kolejności stawiają na Polskę. Sektor usług jest najpopularniejszym wśród projektów prowadzonych  przez PAIiIZ. Na liście 149 inwestorów obsługiwanych obecnie przez Agencję 27 działa w obszarze BPO. Mogą oni utworzyć ponad 7 tys. miejsc pracy. Od lat największym atutem Polski są kadry, natomiast w ostatnich latach znacznej poprawie uległa również infrastruktura. Polska stała się bardziej dostępna – wyjaśnia Sławomir Majman, Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Eksperci zwracają uwagę, że na przestrzeni ostatnich dwóch lat, przeobrażeniom uległ nie tylko klimat sprzyjający inwestycjom w centra usług w Polsce, ale zmiany dotyczyły także globalnych modeli funkcjonowania przedsiębiorstw. Firmy odchodzą od prostej kalkulacji kosztowej w przypadku decyzji o przeniesieniu części działalności poza sieć biur, na rzecz bardziej długofalowego ujęcia i analizy efektywności operacyjnej, produktywności i możliwości wzrostu centrów usługowych. Ponadto, globalnie zwiększył się wachlarz funkcji i linii biznesowych, które rozważane są jako potencjalnie nadające się do wydzielenia na zewnątrz firm, w formie outsourcingu wewnętrznego (centra usług wspólnych) lub zewnętrznego do wyspecjalizowanych w tym kierunku firm.

- Tendencja ta odzwierciedlona jest wyraźnie w centrach usług biznesowych działających w Polsce, które przejmują coraz bardziej skomplikowane i oparte na specjalistycznej wiedzy obszary biznesu. Można tu wymienić na przykład analizy rynkowe, usługi doradcze, marketing, czy obsługę prawną. A przecież polskie centra usług rozpoczynały od nieskomplikowanych procesów takich jak wprowadzanie danych czy prosta księgowość. Dumą napawa zatem fakt, iż do końca 2012 roku centra usług dla biznesu działające w Polsce zatrudniać będą około 100 tys. osób, dziś jest to już ponad 90 tys. - zwraca uwagę Jacek Levernes, Prezes Związku Liderów Usług Biznesowych w Polsce.

Autorzy raportu zwracają także uwagę na fakt, że infrastruktura biurowa zapewnia mnogość opcji najmu wysokiej jakości biura. Coraz więcej buduje się biurowców nie tylko głównych ośrodkach, ale na przykład w takich miastach jak Olsztyn, Kielce, Opole, Bydgoszcz, Toruń czy Białystok. Niebagatelne znaczenie mają także instrumenty wsparcia, w tym między innymi specjalne strefy ekonomiczne, w których branża nowoczesnych usług dla biznesu często lokuje swoją działalność.


0.0
Napisz pierwszy komentarz