Giant

2019 rokiem rekordowych transakcji na rynku nieruchomości

Rok 2019 był rekordowy pod względem transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości.
Rok 2019 był rekordowy pod względem transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości.
Dane zgromadzone przez JLL pokazują, że rok 2019 był rekordowy pod względem transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości. Miniony rok okazał się przede wszystkim doskonałym okresem dla sektora biurowego. W nadchodzących miesiącach realizacji doczekają się kolejne umowy.

Transakcje na rynku nieruchomości biurowych górą


Szacunki JLL ukazują, że w Polsce w 2019 roku odnotowano wartość transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości na poziomie 7,4 mld euro. Dla porównania w 2018 roku było to 7,2 mld euro.
W sektorze biurowym zrealizowano umowy kupna-sprzedaży na rekordową wartość 3,8 mld euro. Jest to ponad 1 mld więcej niż w 2018 roku. Co więcej, wynik na tym poziomie odnotowano w latach 2016 i 2017 łącznie dla obiektów biurowych oraz handlowych. 
Wartość 3,8 mld euro to niemal 3 razy więcej niż średnia dla sektora biurowego z 10 poprzednich lat. JLL prognozuje, że wysokie tempo inwestycji utrzyma się w najbliższych miesiącach. Szacuje się, że wartość inwestycji w pierwszym kwartale 2020 roku wyniesie 1,5 mld euro. 
Wśród najważniejszych transakcji na rynku nieruchomości biurowych w 2019 roku można wymienić: zakup Spire Tower za 386 mln euro, sprzedaż Warsaw Financial Center oraz sprzedaż West Station (I+II) w Warszawie za ok. 190 mln euro.

 
Wysoki poziom inwestycji na rynku obiektów handlowych i magazynowych 


W 2019 roku w sektorze nieruchomości handlowych zawarto umowy kupna-sprzedaży, których wartość łącznie wyniosła ponad 2 mld euro. W tym segmencie dominowały transakcje portfelowe, m.in. wykorzystanie prawa pierwokupu do portfela centrów handlowych przez Cromwell, sprzedaż Atrium Felicity w Lublinie oraz Atrium Koszalin.
W przypadku rynku obiektów magazynowych odnotowano wartość transakcji na poziomie ok. 1,1 mld euro. W porównaniu do 2018 roku doszło do mniejszej ilości transakcji portfelowych. Najistotniejsze w tym sektorze to: zakup portfolio nieruchomości logistycznych w Krakowie, Tczewie i Markach, zakup centrów magazynowych Amazon oraz zakup Eurocash w Koninie. 


Rynek nieruchomości hotelowych również ma się dobrze


W 2019 roku w sektorze nieruchomości hotelowych dokonano transakcji na blisko 290 mln euro. W porównaniu do roku wcześniejszego odnotowano wzrost o 140 proc. Może to świadczyć o zwiększonym zainteresowaniu tym segmentem przez inwestorów. Na tak dobry wynik wpływ miała m.in. sprzedaż hotelu Radisson Collection w Warszawie. 

 


0.0
Napisz pierwszy komentarz